Bybanedebatten har flyttet seg fra den fastløste situasjonen mot Åsane, til diskusjon rundt traseen mot Fyllingsdalen, via Haukeland og Mindemyren.

Nå kommer Naturvernforbundet med et nytt innspill: Å bygge en egen «lyntrasé» fra Mindemyren til Lagunen/Flesland. Da vil flypassasjerer og andre med dårlig tid kunne ta en ekspressrute til sentrum, mens andre kjører den saktere banen om Nesttun, Paradis og Sletten.

— Tiden er inne til åtenke nytt og større når det gjelder miljøvennlig transport i Bergen. Det betyrå investere i omfattende nettverk for både bybane og sykkel, og spare innmilliardkostnader ved å droppe alle planer om nye motorveier, sier Gabriel Fliflet, styremedlem i Naturvernforbundet Hordaland.

- En hardere bybane

Forbundet støtter derfor planene om en trasé mot Fyllingsdalen via Haukeland og Mindemyren.

NETT: Slik ser bybanenettet som er planlagt ut nå. Naturvernforbundet ønsker i tillegg en direktebane rett sørover fra Mindemyren, forbi Fjøsanger og til Lagunen.

— Den kobler HaukelandSykehus og nye utbyggingsområder på Mindemyren både til Sentrum ogFyllingsdalen, og bedrer tverrforbindelsene mellom bydelene, sier Fliflet.Men viktigst:

— NaturvernforbundetHordaland gleder seg over at dette også vil gjøre det mulig å lage en nylynlinje fra Mindemyren til Lagunen parallelt med dagens motorvei. Med en fartpå 70-80 km/t og ingen eller svært få stopp, vil denne krympe reisetiden fraLagunen til Sentrum radikalt, og også gjøre det mulig med en ringbane medavganger i begge retninger.

Fliflet sier at han ser for seg en direktebane mellom Mindemyren og Lagunen, muligens med et stopp på Fjøsanger og ett på Nordås.

— Uansett vil det drastisk redusere reisetiden mellom Lagunen og sentrum, sier han.

Naturvernforbundet mener at politikerne må se på den videre bybaneutbyggingen som todelt.

— Vitrenger mer av dagens myke bybane - men også en hardere, raskere bane. Den eksisterende typen bybanetrasé er god for trafikk på moderate avstander,men helt utilstrekkelig som konkurransedyktig alternativ til privatbilen pålitt lengre avstander. Ekspressbusser en et viktig del av kollektivtilbudet,men har med få unntak ingen egne filer, og risikerer derfor å bli stående fastmellom alle bilene, sier Fliflet.

Lanserte tunnel mot nord

Naturvernforbundet er ingen hvemsomhelst i bybanesammenheng. Det var de som i 2011 lanserte alternativet nordover med tunnel fra Peter Motzfeldts gate, et alternativ som både Frp, Ap og Høyres bystyregrupper senere har omfavnet - uten at det er blitt stemt over i bystyret.

Senere ombestemte forbundet seg, og støttet Bryggen-alternativet.

— Da tenkte vi det var riktig å rendyrke Bybanens rolle som byfortetter på kortere distanser først. Men vi mener at man må tenke på begge deler: En bane som lunter seg gjennom byen og gir folk et stopp i gangavstand, og en annen som kan erstatte biltrafikken og konkurrere på tid, sier Fliflet. - Det høres ut som om dere vil ha i pose og sekk?

— Bergen trenger både pose og sekk, med den befolkningsveksten vi har. Vi vil finansiere bybaneutbyggingen ved å ta pengene som i dag er tenkt brukt til nye motorveier. Aldri har det vært planlagt så mange veier som nå, og da vil selvsagt bare biltrafikken øke og øke.

- Men det betyr at baneutbyggingen stort sett vil betales med bompenger. Tror du bilistene vil godta at alle bompengene de betaler går til bane, og nesten ingenting til vei?

— Ja, når vi ser hvor populær Bybanen er blitt, til tross for at det ble en langsom og svingete banestump. Når folk år oppleve merverdien med nettverk og raske linjer, vil velviljen øke enda mer.

Venstre oppgitt over Ap

BT meldte i går at Geir Steinar Dale (Ap) mente kommunen burde vurdere en direktebane fra Oasen til sentrum, over Puddefjordsbanen. Det får Julie Andersland (V) til å riste på hodet.

— Når det kommer til Arbeiderpartiet og Bybanen er detvanskelig å bli opprørt lenger. Jeg blir mest oppgitt. Ap har virkelig ikkeforstått hvorfor vi bygger Bybanen, sier hun.

Venstre har lenge vært kritiske til Aps bybanepolitikk.Avstanden blir ikke mindre av partiets siste utspill, mener Andersland.— Den første, fundamentale misforståelsen vi må rydde avveien, er at vi bygger Bybanen til Fyllingsdalen for at folk skal komme segraskt til sentrum. Det er feil. Fyllingsdalen har allerede byens bestebusstilbud til sentrum. Vi bygger bane for å knytte hele Bergen sammen, ikkefor å frakte flest mulig inn og ut av bykjernen.

Hun trekker særlig frem behovet for bedre kollektivdekningfor de store arbeidsplassene.

— De som bor i Fyllingsdalen og skal til sentrum trenger etenda bedre kollektivtilbud, og det er vi opptatt av at de skal få. Men denvirkelig store oppgaven som Bybanen må løse, er hvordan vi skal få de som ifremtiden kommer til å jobbe på Mindemyren, på Haukeland eller i Fana/Ytrebygdatil å sette fra seg bilen og bruke kollektivtilbudet til jobb, sier hun.