— Det har ikke blitt utredet noen reelle alternativer til området på Nes-halvøyen. Det burde blitt gjort, ettersom dette er et veldig verdifullt område, sier en oppgitt Ingar Flatlandsmo. Han er leder i Naturvernforbundet i Hordaland.

I følge Flatlandsmo har Fjellstrand AS, som skal bygge verftet, stilt urealistiske krav til lokalisering. Derfor har det ikke vært mulig å finne alternativer til tomten.

— De har sagt at verftet ikke kan ligge mer enn 15 minutter unna det eksisterende verftet på Oma, og at det må ligge i Kvam, sier Flatlandsmo.

- Merkverdig

Han mener det er merkverdig at Fylkesmannen faller ned på denne beslutningen akkurat nå.

— Miljøvernministeren har varslet at det skal strammes kraftig inn på bygging i strandsonen. Fylkesmannen må være politisk tonedøv, når han likevel sier ja til dette.

Stort biologisk mangfold og verdifullt kulturlandskap, er grunner til at området ikke kan bygges ut, ifølge miljøforkjemperen.

— Saken er blitt grundig belyst og ferdigbehandlet i fylkeskommunen. Vi vil ikke inn i noen diskusjon med Naturvernforbundet nå, sier fylkesmann i Hordaland, Svein Alsaker.

- Er ikke tonedøv

Han går ikke med på at han er «politisk tonedøv», slik Naturvernforbundet hevder.

  • Regjeringen har kommet med et generelt utsagn om bygging i strandsonen. Et skipsverft må nødvendigvis bygges ved havet, og vi mener at dette området er landskapsmessig lite eksponert.

På spørsmål om det burde ha vært utredet flere alternativer, svarer Alsaker at man ville støtt på de samme problemene også andre steder.

— Men det har vært en vanskelig avveining mellom miljø og sysselsetting, sier han.

I Naturvernforbundet håper de nå at saken stoppes av Miljøverndepartementet.

— Jeg regner med at Fylkesmannen vil få et politisk krasjkurs av Erik Solheim i denne saken. Den vil med rimelig stor sikkerhet bli stoppet, sier Flatlandsmo.

Hva synes du om avgjørelsen? Si din mening under!