Naturvernforbundet mener at Bergen kommune bryter forurensningsforskriften som krever at konsentrasjonen av svevestøv ikke overskrider 50 mikrogram per kubikkmeter mer enn 35 ganger i året. Hittil i år er grensekonsentrasjonen overskredet hele 24 ganger.

— Dersom kommunen ikke setter i gang strakstiltak, går det mot et klart brudd på loven. Byrådet har ansvaret for at vi har havnet i denne uakseptable situasjonen, og nå må det ryddes opp, sier leder i Naturvernforbundet Hordaland, Hilde Kalleklev.

Hun understreker at Naturvernforbundet og andre i lang tid har kommet med ulike konkrete forslag for å redusere den lokale luftforurensningen i Bergen. Blant disse er restriksjoner på biltrafikken i sentrum, billigere buss, piggdekkavgift og støtte til utfasing av gamle og forurensende vedovner.

— Det er trist at byrådets unnfallenhet får slike konsekvenser som det vi har sett de siste dagene, men når situasjonen har oppstått krever vi at det innføres økt betaling i bomringen og gratis buss på de verste dagene, avslutter Kalleklev.