Det var etter en reportasje i BT i november i fjor at Helsetilsynet har ført tilsyn med Uniedt Bjørgans naturterapiklinikk, Vital, på Nordås.

Katrin Furland slo alarm etter at hennes halvannet år gamle sønn, Arjan Elias, ble behandlet med grapefruktekstrakt på klinikken. Hun hadde fått beskjed av legen om at sønnen var i ferd med utvikle diabetes 1 og ønsket å forebygge sykdommen.

Furland mente hun hadde fått falske forhåpninger om at sønnen skulle bli kvitt sykdommen ved hjelp av behandlingen. Da Arjan Elias i stedet ble syk av behandlingen, hadde hun dessuten svært vanskelig for å få kontakt med klinikken igjen.

Uniedt Bjørgan hevdet at Furland hadde misforstått henne.

— Jeg lovet ikke at han skulle bli frisk. Jeg har aldri sagt at noen kan bli frisk av diabetes 1 ved hjelp av alternativ behandling. Men livskvaliteten kan forbedres. Men da gutten kom til oss, hadde han ennå ikke fått diagnosen, hevdet Uniedt Bjørgan overfor BT.

Nå har hun fått medhold av Helsetilsynet.

— Jeg var aldri vært i tvil om at jeg hadde informert moren riktig. Men dette er en anerkjennelse og en bekreftelse på at naturterapi kan være en adekvat behandlingsform, sier Britt Uniedt Bjørgan til BT.

— Jeg har aldri hevdet at vi naturterapeuter kan kurere diabetes. Men vi har lenge visst at vi både kan forebygge og hjelpe diabetikere slik at sykdommen blir mindre plagsom, sier hun.