Stiftelsen Betanien har søkt om byggetillatelse for to store bygg på markene nord for de eksisterende bygningene i Fyllingsdalen. På folkemunne kalles området for Jonstadmarkene. Nybyggene er tenkt brukt til psykiatrisk behandling. Bygningene vil bli 80 meter lange og etter manges mening gjøre markene ubrukelige til friluftsformål.

Tumleplass for barn

Markene har stor betydning for befolkningen i øvre deler av Fyllingsdalen. Området blir flittig brukt av turgåere, ikke minst barn og unge. Det er det eneste trygge akeområdet i stor omkrets.

Området ligger som en åpen lysning og innfallsport til friområdene i Nordnæsdalen i nord og Kanadaskogen i vest. Siden tidlig på 1970-tallet etter den store utbyggingen i Fyllingsdalen, har Jonstadmarkene vært det beste og mest brukte akeområdet i øvre deler av dalen. Dette er det eneste trygge akeområdet i området, skjermet som det er mot biltrafikk. Her boltrer barn og unge seg når det er snø ý med akebrett, ski og snowboard.

Brukes av barnehagebarn

Wenche og John Fyllingen og Lise Andersen sier til byredaksjonen at området er hyppig i bruk av barn fra området, men også fra andre deler av Fyllingsdalen.

— De tre barnehagene Seljedalen, Storhammeren og Betanien er ofte på besøk her med barna. Senest for noen dager siden satt de her på markene og grillet. Her går hjorter og beiter på markene, rett som det er kan du se rev her. Dette er snart det eneste stedet i hele Fyllingsdalen der du kan plukke markblomster om sommeren, sier de tre beboerne i Jonstadveien.

Alternativ plassering mulig

— Det er forferdelig trist å tenke på at dette området kan bli ødelagt av to store bygg og tilhørende veier, sier de. - Ekstra trist er det å tenke på fordi det finnes alternativ plassering for nybyggene. Byggene kan reises øst eller vest for Betaniens eksisterende bygg. Hvis nybyggene plasseres der, vil de verdifulle arealene på Jonstadmarkene bli spart for fremtiden, sier de tre.

Til nå er det samlet inn nærmere 300 underskrifter som krever at Jonstadmarkene bevares til friluftsformål.

Vil ikke stoppe utbygging

— Vårt mål er ikke å stanse utbyggingen, men å plassere de nye bygningene slik at det unike området fortsatt kan tjene til rekreasjon og lek også i fremtiden. Vi har full forståelse for at Betanien har behov for å bygge nye bygg. Politikerne i Bergen må gripe inn og sørge for at nybyggene blir plassert slik at de ikke raserer det viktige friluftsområdet, sier Wenche og John Fyllingen og Lise Andersen.

VIL BEVARE: Betaniens eksisterende bygg ligger i bakgrunn i bildet. Naboene vil at nybyggene skal reises i skogen på begge sider av institusjonen slik at markene spares for utbygging. Foran står fra venstre Lise Andersen, Stine og Sondre Dybsland og Sandra Fyllingen. Bak Wenche og John Fyllingen.
FOTO: HELGE SUNDE