Solveig sendte søknad til Barnevernstjenesten i Sogn, hvorhun ba om at alle ettervernstiltakene ble videreført. Etter å ha taptklagesaken hos Fylkesmannen begynte tiltakene å trappes ned. Clara Øberg,helse— og sosialsjef i Sogndal kommune, er vikarierende barnevernsleder i Sogn.Hun ønsker ikke å gå inn i enkeltsaken om Solveig, men avviser at det varøkonomiske årsaker som lå til grunn for at barnevernstjenesten kuttet itiltakene.

– I denne saken, som i alle andre, gjorde vi utelukkendefaglige vurderinger av hvilke tiltak som fungerte og hva som skullevidereføres, sier Øberg.

Tar saken tungt

Hun viser til at beslutningen om å redusere tilbudet tilSolveig var i samråd med Fylkesmannen. Ifølge Øberg er det uvanlig åopprettholde fullt ettervern til og med fylte 23 år.

– I slike saker trapper vi gradvis ned tiltakene, før de tilslutt opphører helt når vedkommende fyller 23. Men Solveig hadde likevel tettoppfølging fra vår side helt frem til dagene før hun døde, sier hun.

Helse- og sosialsjefen legger til at både hun og resten avbarnevernstjenesten er dypt lei seg for den tragiske skjebnen Solveig gikk imøte.

– Dette er en utrolig trist sak. Jeg har veldig storforståelse for at foreldre i slike saker føler behov for å plassere skyld, sierØberg.

Da Solveig satt og ruset seg utenfor legevakten i Bergensentrum, havnet personalet på Sandviken sykehus i et vanskelig dilemma dapolitiet spurte om de kunne ta imot den 20 år gamle jenten.

– Det var en vanskelig situasjon for de involverte. Sidenpasienten ikke ønsket frivillig innleggelse, måtte man vurdere hvorvidt hunfylte kriteriene for tvunget psykisk helsevern. Det vurderte vi til at hun ikkegjorde, sier klinikkdirektør Kristin Jordheim Bovim ved Sandviken sykehus.

Snakker med involverte

Granskningen av Solveigs dødsfall er underveis både hosSpesialenheten for politisaker og Fylkeslegen i Hordaland.

– Det er for tidlig å dra noen konklusjoner.Ferieavviklingen gjør at dette tar litt tid, og vi er neppe ferdige før tilhøsten, sier fylkeslege Helga Arianson.

Fungerende legevaktsjef Torbjørn Hiis Bergh bekrefteroverfor BT at de har lagt frem videoopptak og journalutskrifter overforgranskerne.

–  I tillegg har det involverte personalet blittintervjuet. Dette er en tragisk sak som vi sterkt beklager utfallet av, sierHiis Bergh