Et skoleeksempel på hvordan en lokal ressursgruppe kan klare å få med seg administrasjonen og politikerne i Bergen kommune i et samarbeid om positive tiltak i nærmiljøet, er i ferd med å bli håndfast virkelighet i Fana.

Myrdal nedenfor Totland er et meget brukt tur— og rekreasjonsområde. Brukerne er i alle aldersgrupper - pensjonister, barnefamilier, hundeeiere på tur, trimmere og fiskere. I stor grad brukes området til utflukter både av barnehager, skoler og speidere.

Byredaksjonen tok turen ut i herligheten, sammen med byråd Tom Knudsen, parksjef Sissel Lerum, skogkonsulent Tormod Skeide Jacobsen og spesialmedarbeider Roald Larsen.

Initiativ fra folkedypet

Myrdalsprosjektet ble etablert av privatpersoner i 1998 for å påvirke utviklingen og tilretteleggingen av Myrdalsområdet til beste for allmennheten.

Gruppen la frem forslag om en rekke tiltak. Forslaget har gått saksgangen gjennom kommunale organer - via bydel til de sentrale - og har i store trekk fått sin tilslutning hos politikerne. Grønn avdeling i kommunen har så fått midler og satt i gang arbeid i felten. Nå er man kommet til sluttfasen av første del av de planlagte tiltakene.

Ny tur- og traktorvei

Det er bygget ny traktor- og turvei i forlengelsen av den gamle anleggsveien langs Myrdalsvannet. Den vel halvannen kilometer lange gamleveien fra parkeringsplassen forbi bunnen av Kubakken er forlenget med vel halvannen kilometer.

På det høyeste punktet blir det reist en gapahuk. Her vil turgåerne finne ly for vær og vind og samtidig kunne nyte utsikten over terrenget.

Med veiledning fra Grønn avdeling har en pensjonistgruppe foretatt tynning av skog ved vannet. Bro over Ljoselva vil komme på plass. Det blir etablert ledestokker for blinde og svaksynte langs veien fra Totlandsveien til Ljoselva.

Videre planer

Planer for videre fremdrift er utarbeidet. Det skal opparbeides ny gangvei fra en ny parkeringsplass ved Dyngeland, langs Myrdalsvannet og frem til den nye veien som nettopp nå er ferdig. Videre skal det bygges parkeringsplasser ved inngangen fra Totlandsveien. Flere badeplasser skal opparbeides, og det skal foretas kultivering av fiskebestanden og opparbeides fiskebrygger i Myrdalsvannet. Gamle kulturminner i området skal sikres og synliggjøres.

Friområdet ligger stort sett på privat grunn. Grunneierne har stilt grunn gratis til disposisjon for bygging av veiene.

Ros til politikerne

En av initiativtakerne til Myrdalsprosjektet, Henry Berg, roser administrasjonene og politikerne i bydelen og sentralt.

— De har virkelig stilt opp for å få til en god tilrettelegging av tur- og rekreasjonsområdet i Myrdal, sier Berg til Bysidene.

Byråd Tom Knudsen sier at Byrådet er opptatt av å legge til rette for mosjonsaktiviteter også for dem som ikke er tilknyttet idretten.

Myrdalsprosjektet er et godt eksempel på lokalt initiativ og lokal og kommunal gjennomføring av et godt prosjekt. Myrdal vil bli et perfekt mosjonsområde når vi har gjennomført alle planene for opprustning, bedre tilgjengelighet og flere parkeringsplasser, sier Tom Knudsen.

KAFFEKOS: Skogkonsulent i Bergen kommune, Tormod Skeide Jacobsen serverer kaffe til parksjef Sissel Lerum ved Myrdalsvannets bredd.
Foto: Roar Christiansen