Stenginga vert på vestsida av Brimnes ferjekai, og hindrar ikkje trafikken på riksveg 5 til Eidfjord og over Hardangervidda til Geilo og Austlandet.

Ferjene på Brimnes – Bruravik går som normalt, men på kveld— og nattestid vil vegen mot Kinsarvik og Odda vera stengt. Alternativet er ferjene på Kvanndal – Utne – Kinsarvik.

Sikring

Geir Brekke i Statens Vegvesen opplyser at entreprenøren skal sikra vegen mot steinsprang etter det arbeidet som til no er gjort på rassikringsprossjektet Brimnes – Bu. Då treng dei å arbeida saman-hengande i fleire timar. Til no har vegen vore stengt i inntil 30 minutt, innimellom ferjeanløpa, heile dagen.

Ventar til trafikken minkar

– No står ei svær skjæring for tur, men dei ventar med nedsprenginga til tettaste turisttrafikken er over, fortel Brekke.

Entreprenør E. Opedal har også ein tunnel å ta fatt på i vestre enden av rassikringsprosjektet. Tunnelen får vestre munning i Bugjelet. Der blir det ei svær fylling tvers over gjelet i staden for den rasfarlege u-svingen. Arbeidet med fyllinga er alt i gang frå vest, med steinmassar frå tunnelsystemet som skal leia til Hardangerbrua.

ARNE HOFSETH