Tidligere i dag ble det klart at elevene ikke kan flytte inn igjen brakken på Nattland skole. Der har fire førsteklasser holdt til, inntil den ble stengt på dagen på grunn av fuktskader for nesten tre uker siden.

Skolen er overfylt fra før, og klassene har i en periode blitt fordelt på det gamle bygget som skal rives og ungdomsskolebygget. Men den løsningen er ikke holdbar i lengden.

— Jeg ser ingen annen mulighet enn at noen elever må busses til en annen skole, sier rektor Ole Henry Halleraker.

Håper å holde elevene samlet

Han kan foreløpig ikke si noe om hvilken eller hvilke skoler dette blir.

— Før jeg vil si noe om løsningen, må de mottagende skoler få komme med et svar.

Han håper å kunne gi flere svar før helgen.

- Vil elevene som skal flyttes kunne være samlet på en skole?

— Vi ser på ulike muligheter. Det beste er om vi har en skole å forholde oss til, så vi ikke må spre elevene på flere skoler. Vi er allerede to steder, på Sædalen og Nattland, og har et sterkt ønske om å holde de som blir busset samlet.

Vurderer de ulike trinnene

6. trinn ved Nattland skole er flyttet over til Sædalen skole, etter at flere klasserom i fjor ble stengt fordi de var helsefarlige.

Det er ikke avgjort hvilket trinn som nå vil bli busset bort.

— Det kommer an på hvilken mottaker som blir den endelige. Det har med kapasitetsspørsmål å gjøre. Vi har vært gjennom samtlige trinn, og sett på hva som blir utfordringene for de enkelte trinnene. Det vil bli gjort en grundig vurdering sammen med tillitsvalgte, verneombud og FAU, sier rektoren.

— Er ikke mer plass igjen

FAU-leder Mario Auran ser heller ingen annen utvei enn bussing.

— Det er ikke mer plass igjen på Nattland skole, det var derfor paviljongen kom opp i sin tid. Vi har ønsket og prøvd å unngå det i så lang tid som mulig, men nå når det siste kom, at paviljongen ikke kan brukes, er det siste mulighet, dessverre, sier Auran.

Han har vært på møte med kommunaldirektør Anne Marit Presterud, hennes stab og ledelse og tillitsvalgte ved Nattland skole i dag.

— Diskusjonen var konstruktiv. Alle parter er ute etter en løsning som er så stabil som mulig for alle parter i disse 3-4 månedene som gjenstår før paviljongen ved Sædalen skole er klar, sier FAU-lederen.

— Alle skal føle seg trygg

Nattland skole skal rives, og ny skole skal bygges. I mellomtiden skal elevene flyttes over i nye brakker ved Sædalen skole. Disse skulle vært klar til skolestart, men blir tidligst klar ved årsskiftet.

Det er ikke første gang elever må busses til andre skoler. I fjor ble Landås skole stengt, og elevene måtte busses til tre ulike skoler

- Vil det bli en belastning for elevene som må busses?

— Jeg er trygg på at skolens personale vil gjøre sitt ytterste for at det blir så lite belastning som mulig. Det FAU har tenkt i forhold til bussing er å sørge for at alle føler seg trygg med den situasjonen. Rektor har forsikret at lærere skal ta i mot dem og være med på bussen. Jeg har tro på at det vil gå så bra som det kan for den situasjonen vi er i.