Da Marianne Høgh Nordtveit fikk vite at 1. trinn ved Nattland skole skulle busses til Seljedalen skole i Fyllingsdalen, skjønte hun at noe måtte gjøres. Hun foreslo uteskole for alle elevene i stedet. Nå har hun blitt hørt.

— Jeg er selvfølgelig kjempeglad. Det er utrolig tøft gjort av Nattland skole å tørre å satse på det, og ta et seriøst innspill og se at det lar seg gjøre, sier Nordtveit.

I slutten av august ble brakken som huset 1. trinn stengt på dagen på grunn av mistanke om fuktskader i bygget. Brakken skulle egentlig åpnes for elevene igjen etter et par uker, men slik gikk det ikke. Nye fuktskader ble oppdaget, og dermed ble det bestemt at brakken ikke kunne tas i bruk igjen.

Foreldrene foreslo lavvo

Løsningen ble å busse elevene til Seljedalen skole i stedet. Det syntes ikke foreldrene var noen god idé.

— Den gruppen de hadde valgt å busse, er for små til bussing. De er nye på skolen, og trenger stabilitet og trygghet. Jeg tenkte, hvordan kan det problemet løses til noe som er bedre for flere enn dem. Da kom jeg på ideen om uteskole, forteller Nordtveit.

Hun skrev e-post til alle foreldrene ved skolen med sitt forslag og at det innebærer undervisning utenfor klasserom, enten ute i naturen eller på tur eller andre steder.

— Det har Nattland skole fanget opp, og funnet ut at de vil klare om en ukes tid, sier mammaen.

På skolens nettside informerer rektor Ole Henry Halleraker om at han ønsker å imøtekomme foreldrenes ønsker, og at løsningen blir å ta i bruk uteskole til en viss grad.

En mellomløsning

— Det er nå lagt fram en skisse fram for FAU, tillitsvalgt og verneombud, og skissen er tatt vel imot av alle parter. Den beskriver en mellomløsning, der en del av undervisningen legges ut i naturen og en del legges til andre lærings-, kultur- og næringsinstitusjoner. Samtidig reduserer skolen antall klasserom for enkelte trinn, skriver rektor.

Han mener dette gir Nattland skole en forsvarlig pedagogisk situasjon frem til de nye brakkene ved Sædalen står klar om tre måneder. Bygget som huser barneskolen på Nattland skole skal nemlig rives. I mellomtiden skal elevene over i brakker. Disse skulle vært klare til skolestart, men er forsinket. Planen er at de skal være innflytningsklare ved årsskiftet.

— Godt samarbeid

Rektor bedyrer at ingen klasser vil bli slått sammen, men at noen trinn må klare seg med færre rom enn de har hatt til nå.

Hvert trinn skal være ute to ganger fra nå og frem til jul. I tillegg vil blant annet Vil Vite-senteret brukes til naturfagsundervisning, og det vil bli ekskursjoner til viktige historiske plasser i Bergen. Dette vil gå på omgang mellom de ulike trinnene

Han er fornøyd med løsningen som de har kommet frem til.

— Dette må være det vi kaller et samarbeid mellom foreldre ogskole som kom konstruktivt og godt ut, sier han til bt.no.

- Krevende

- Hvordan synes du prosessen har vært?

— Den har vært krevende fordi vi har måttet gripe til løsninger ingen av oss ønsket og fordi det har vært mye usikkerhet en del dager, sier han.

- Var det vanskelig å få til en snuoperasjon etter at dere hadde bestemt at det skulle bli bussing?

— Jeg vil ikke kalle det en snuoperasjon, det handler mer om å lytte. Vi søkte råd hos andre som hadde vært i samme situasjon, og endte opp med en løsning ingen var fornøyd med, men som vi vet har fungert. Så kom det et bedre forslag på bordet, og som leder ville det være uansvarlig å ikke lytte, og ikke gjøre det vi kunne for å se om vi kunne få noe av dette over i praksis. Det er snakk om anerkjent pedagogikk.

Roser rektor og lærere

Mario Auran, FAU-leder ved Nattland skole, roser rektor som har hørt på foreldrene i denne saken.

— Nattland FAU er veldig glad på førsteklassingenes vegne, både foreldre og barn der. Det var et sterkt ønske og til dels et krav fra foreldrene om at dette ble ordnet på annet vis. Det er på sin plass å gi ros til rektor som har tatt et godt og konstruktivt forslag som kom fra foreldrene på alvor, sier Auran.

Han roser også resten av staben på skolen.

— Jeg vil berømme alle for å ha tatt tak i det på den måten de har gjort, sier han.

FAU-lederen kommer samtidig med en oppfordring til nærmiljøet ved Nattland skole.

— Dette betyr at skolen trenger hjelp fra områdets næringsliv. Jeg oppfordrer næringslivet rundt Nattland til å henvende seg til skolen og invitere elver på besøk til seg.