Nattjazzen er ikkje langt unna, men sjefen sit roleg og arbeider med sitt budsjett. Kjedeleg. Han tar til slutt i mot bt.no som ei avveksling.

Ikkje grovisar

– Sogningane kan vera ganske direkte, men det treng ikkje vera grove historier, seier den utflytte sogningen.

– Den treffande kommentaren i den rette situasjonen, vert det ledd godt av.

Nordfjordingen, naboen i nord, er tidlegare i denne serien framheva som spesielt humørfylt og blid. Slik oppfatta i alle fall Skjerdal intervjuet med nordfjordingen Olav R. Faleid.

– Berre tull! bles sogningen.

Knivstikking Så har han ikkje budd så lenge i by’n, likevel. Den gamle striden sit i blodet.

– I BT var det for ei tid sidan ein artikkel der rettsprotokollar frå 1600-talet var studert, seier han.

– Det viste seg at nordfjordingane vart dømd for stygg ordbruk, sunnfjordingen for hår— og skjeggdraging, mens sogningane vart dømde for knivstikking. Det seier noko om kven som er mest direkte, synest Skjerdal.

– I gamle dagar var det stor trafikk over fjellet frå Aurland, fortel han.

– Kyr vart drivne i store flokkar til marknaden austpå. Driftekarane hadde mange små vers dei song, gjerne med eit humørfylt spark til nokon. Og så syng jammen jazzgeneralen eit lite eksempel - sjå videoen.

Tidlegare har vi besøkt strilane Geir Styve og Bjørn Jensen, sunnhordlendingen Ole Bergesen, hardingen Guttorm Rogdaberg og nordfjordingen Olav R. Faleid.

Kva kjenneteiknar humoren til sunnhordlendingen? Diskuter saka her.