38-åringens spilleproblemer ble bare verre og verre. For å holde seg øknomisk flytende tok han ut stadig mer i forskudd på lønnen.

I fjor vår, da hele 70 prosent av lønnen ble betalt ut på forskudd, greide han ikke lenger å dekke både leveutgiftene og spillebehovet.

Da begynte han å ta hotellets nattsafeposer, som han hadde ansvar for å levere i nattsafen.

38-åringen forklarte at han håpet og trodde at dette ville sette en stopper for ham, at underslaget skulle bli oppdaget. Men det skjedde ikke. Derfor fortsatte han å ta innholdet i nattsafeposene.

Først da han hadde underslått rundt 360.000 kroner ble han oppdaget.

Årsaken til at det tok så lang tid før han ble avslørt, var at han ble ansett for å være en av hotellets mest betrodde medarbeidere, skal hotelldirektøren ha sagt til ham.

Saken har påført mannen en psykisk påkjenning, og samboerforholdet har havarert.

Han har imidlertid gått i samtaleterapi, og har ifølge dommen ikke spilt siden januar. Han er dessuten villig til å betale tilbake pengene han underslo.

Normalt ville et så grovt underslag ende i ubetinget fengsel. Aktor ba om fem måneder.

Men på grunn at saken ble ført som tilståelsessak samt de andre formildende omstendighetene, ga Bergen tingrett ham samfunnsstraff isteden.