Nathan Eshete (7) og familien kan puste lettet ut.

Oslo tingrett har nemlig ugyldiggjort Utlendingsnemndens (UNE) vedtak om å sende dem ut av landet.

— Foruten å kjenne vedtakene ugyldig, har retten besluttet at Nathan og familien ikke kan sendes ut av landet før det foreligger rettskraftig dom. De kan slappe av nå, sier familiens advokat, Arild Humlen.

— Dette er svært gledelig, sier han videre.

Staten kan anke

I dommen heter det blant annet at hensynet til barnets beste ikke er forsvarlig vurdert og avveid opp mot de innvandringsregulerende hensyn i UNEs beslutning.

Staten må betale saksomkostninger på 200.000 kroner.

Oslo tingrett har også ilagt en midlertidig forføyning, og begrunner denne med at en uttransportering til Etiopia vil kunne være skadelig for sjuåringen.

«Retten viser i denne forbindelse til Nathans tilknytning til Norge, og det legges til grunn at en uttransportering til Etiopia vil innebære en vesentlig belastning for ham.», heter det i dommen.

— Utlendingsnemnda kan velge å anke saken, men jeg håper inderlig at så ikke skjer. Denne familien har fortjent å få bli, sier Arild Humlen.

Informasjonssjef Bjørn Lyster i Utlendingsnemnda (UNE) ønsker foreløpig ikke å kommentere verken utfallet eller om det blir aktuelt å anke.

— Vi har akkurat mottatt dommen. Nå vil den bli lest og vurdert av UNEs fagfolk, sier han.

Hjemme hos familien i dag er det glede og lettelse.

— Vi er veldig lettet, men vi tør ikke håpe på noe ennå. Vi er jo usikker på om det kommer en anke, sier foreldrene.

Nathan selv er også glad i dag.

— Men vi er usikker på hvor mye han forstår.

Gikk til sak mot UNE

Nathan er født og oppvokst i Norge. Han har gått i barnehage og er nå i gang med sitt andre skoleår. I fjor vår fikk familien hans endelig avslag på asylsøknaden

Familien gikk til sak mot UNE for å få omgjort vedtaket, men saken ble stilt i bero i påvente av at Høyesterett skulle behandle to lignende saker i storkammer. Nathans sak gikk i tingretten i midten av februar, og Nathan forklarte seg selv for dommerne.

— Han sier han er redd for å måtte reise til Etiopia, og at alt han vet er at det er mangespennende dyr der. Hele forklaringen ble gjort på pur bergensk. Han er så norsk som en gutt kan bli, sa advokat Arild Humlen etter syvåringens forklaring.

Nathans sak er den første av sakene til de såkalte asylbarna som kom for retten etter at Høyesterett i storkammer ga Utlendingsnemnda (UNE) medhold for sin praksis.

- Dramatisk med retur

I tingretten vitnet blant andre Nathans kontaktlærer Torill Haara. Hun fortalte at Nathan har endret seg den siste tiden, og at han tenker og grubler mye.

— Han er redd for å reise til Etiopia. For ham oppleves det som veldig usikkert og utrygt, sa Haara.

Barnepsykiater Aina Vaage sa at Nathan vil være i en høyrisiko for å utvikle psykiske helseproblemer dersom han blir returnert.

— Barn får rask tilknytning til personene de stoler på. Å ta dem bort fra dette, blir dramatisk. Han får en høyrisiko for å utvikle psykiske helseproblemer, sa hun til Høyesterett.

Regjeringsadvokat Kirsten Berger la i sin prosedyre vekt på at Nathan (7) først og fremst er knyttet til foreldrene sine, fremfor Norge.

FÅR BLI: Oslo tingrett har ugyldiggjort UNEs vedtak om å sende Nathan Eshete (7) og familien ut av landet.
HÅVARD BJELLAND
FERDIGE FOR DAGEN: Nathan, pappa Asfaw og mamma Zinash i Oslo tingrett i februar, da Høyesterett behandlet saken.
HÅVARD BJELLAND
BERGENSER: - Dette er urettferdig. Nathan er bergenser, og skal være bergenser, sa ordfører Trude Drevland da hun var i retten for å støtte familien.
HÅVARD BJELLAND