GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no

— I disse ulvetider kalkulerer man inn en viss risiko, men slik jeg kjenner fylkesvalgstyret var jeg ikke i tvil om hvordan det ville gå. Jeg regnet med at vår liste ville bli godkjent, sier Natås.

Hun meldte seg ut av Frp i mars i år etter all uroen i partiet, sammen med flere hundre medlemmer i Hordaland, inkludert seks medlemmer av Frps fylkestingsgruppe.

— Det forelå tross alt en uhildet juridisk vurdering, så jeg hadde et sterkt håp og vel så det om at det skulle gå. Men det var jo godt å få det litt suverent i fylkesvalgstyret med 13 mot to stemmer.

I spørsmålet om retten til å stille liste for Det Liberale Folkepartiet ved stortingsvalget i høst, legger fylkesvalgstyret i Hordaland til grunn konklusjonen i utredningen fra Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA.

Listeforslaget fra Det Liberale Folkepartiet med Trond Johansen som 1. kandidat ble ikke godkjent. Forslagsstillerne til denne listen får anledning til innen 21. mai å stille liste med et navn som ikke kan forveksles med Det Liberale Folkeparti. De må og skaffe 500 underskrifter fra Hordaland.

— Jeg er veldig glad for de klare tilbakemeldingene som kom gruppelederne i Arbeiderpartiet, Høyre, KrF og SV under møtet, sier Natås.

Fremskrittspartiets Jan Koløy stilte på møtet med en juridisk utredning som partiet hadde fått utført. Han gikk sterkt mot at DLF-listen med Natås på topp skulle godkjennes. Natås reagerer sterkt på Frps rolle i denne saken:

— Jeg ser på det som et overgrep mot demokratiet og den demokratiske rett en har til å stille i valg.

— Tror du Frp er redd for konkurransen?

— Hvorfor skulle de eller holde på? Og konkurranse skal de få. Det kan jeg love. DLF i Hordaland har dyktige kandidater på listen. Vi har mange dyktige fylkestingsrepresentanter. Jeg skal love at de får svette.

— Måten de har opptrådt på, inspirerer til sterkere innsats. Jeg regner med dette må slå tilbake mot Frp. Velgerne må skjønne hvilke folk vi har med å gjøre, sier hun.