For første gang skal Norge i år arrangere statsborgerseremoni for nye nordmenn. Fem fylker har fått i oppgave å være pilotfylker. Et av disse er Hordaland.

37 mennesker som alle har fått tildelt statsborgerskap det siste halve året, har takket ja til invitasjonen fra fylkesmann Svein Alsaker om å delta i den høytidelige markering i Håkonshallen.

Lunken respons

Med gjester blir det 140 deltakere i den historiske markeringen. Det kunne vært mange flere. Bare vel 20 prosent av de inviterte har meldt seg interessert i å delta.

— Vi har slitt en del med å samle deltakere, det innrømmer jeg, sier Alsaker.

— Likevel tror jeg vi skal få en flott seremoni i Håkonshallen. Dette er dessuten første gang. Får vi litt blest om denne markeringen, blir det kanskje lettere å vekke interesse for å delta i senere markeringer, legger han til.

Meningen er at de nye statsborgerseremonien skal avvikles i alle landets fylker to ganger i året.

Sterk melding

Natalia Leltchouk var aldri i tvil om hun skulle takke ja. Hun kunne til og med tenke seg å holde takketale.

— Jeg var på vei til barnehagen for å hente ungene da brevet lå i postkassen. Brev fra politiet, undret jeg og rev opp konvolutten. Der sto det at jeg og mine fire barn var innvilget statsborgerskap. Dessuten får jeg beholde mitt russiske.

Det var så sterkt at jeg måtte opp igjen alle trappene og sette meg ned en stund, sier hun med et smil.

Født i Sibir, ungdomstid i New York, mangeårig bosatt i Tyskland og Sveits. Deretter Masfjorden og Bergen. Nathalia er en sann verdensborger.

Nå er hun glad for å være norsk:

— Hvorfor søkte du norsk statsborgerskap?

— Vi har bodd her lenge og jeg føler meg veldig hjemme. Nå lever vi her, sier hun og stryker yngstemann Johannes over håret.

Han og søsteren Elisa er født i Norge. De to eldste jentene, Katharina og Solveig, kom til verden da familien var bosatt i Tyskland.

Samboeren er lege og flyttet for å få jobb. Hun er for tiden student.

Natalia kunne blitt tysk, men avsto fra det. Til forskjell fra Norge ville Tyskland krevd at hun sa fra seg sitt russiske statsborgerskap. Det ønsker hun ikke.

- Vennlige mennesker

Forrige helg var hun ute og luftet sitt helt ferske norske pass. Det viste seg mye enklere enn å reise russisk.

— Mitt russiske pass blir alltid gransket nøye. Og så er det så mange spørsmål.

— Du har vært ny innbygger i flere land. Hvordan synes du nordmenn tar imot nye landsmenn?

— Jeg synes nordmenn flest er vennlige mennesker. Det var greit i Tyskland også, men her føler jeg meg virkelig mottatt. Kanskje fordi vi har en tilknytning til Steinerskolen? spør hun og legger til:

— Egentlig ikke. I Masfjorden, der vi bodde første halvannet året i Norge, var også folk åpne. Jeg husker det sto et titall nysgjerrige unger utenfor da vi flyttet inn. De skulle vel se hvem vi var, den nye tyske legen og hans russiske dame, ler Natalia Leltchouk.

NYE NORDMENN: Natalia Leltchouk er en av 37 deltakere i statsborgerseremonien i Håkonshallen. Hun og barna Johannes og Elisa er alle nye nordmenn.
Sunde, Helge