MAREN NÆSS OLSEN

Prosjektleder Ragnhild Elise B. Johansen har to uker igjen på jobb før OK-prosjektet legges ned.

OK-prosjektet ble gjennomført fra 2001 til 2004, under mottoet «omsorg og kunnskap mot omskjæring». Nå er Johansen i ferd med å sluttføre arbeidet.

— Det er litt tragisk egentlig, men Barne- og familiedepartementet har kastet ballen over til Helsedepartementet. De sier at dette arbeidet skal inn i ordinære systemer, men jeg er redd for at det ikke vil bli satset systematisk på forebygging, sier hun.

OK-prosjektet har vært et treårig prosjekt, mot omskjæring. Blant annet har 70 informatører blitt utdannet.

Det har også blitt laget informasjonsmateriell om omskjæring, som fortsatt vil bli brukt når prosjektet nå legges ned.

— Nå er jeg redd for at arbeidet mot omskjæring blir overlatt til ildsjeler, slik det var før OK-prosjektet startet. Men i andre land har det vist seg at de som jobber mot omskjæring innad i miljøene ikke har orket mer etter en stund, på grunn av mye motgang, forteller Johansen.

Nettopp derfor mener hun det er viktig at arbeidet videreføres, slik at ildsjelene som jobber mot omskjæring fra innsiden av innvandrermiljøene følges opp.

— Da vi begynte dette arbeidet var det svært få som torde å snakke høyt om omskjæring. Nå er det flere og flere i miljøene som sier ifra. Vi har kommet langt, men er ikke helt i mål. Vår bekymring er at vi slipper dette arbeidet på oppløpssiden, sier Johansen.