• Et nasjonalt rentefritt lånefond er løsningen for å finansiere Bybanen i flere retninger. Dermed kan også bompengesatsene bli lavere og nedbetalingstiden kortere enn planlagt.

Lederen i KrF i Bergen, Tomas Moltu, tar med dette forslaget til orde for et bredt samferdselskompromiss, som i neste omgang kan komme andre prosjekter på Vestlandet til gode. Ikke minst gjelder det videreføringen av kyststamveien.

— En slik løsning bør også kunne få tilslutning fra Frp og andre som i dag er skeptiske og direkte motstandere av bybaneprosjektet. En slik låneordning, basert på oljefondet, vil gi rom for å utvide Bybanen i flere retninger, både til Åsane og til Fyllingsdalen, sier Moltu.

Forslaget går konkret ut på å etablere et statlig lånefond på 200 milliarder kroner, direkte knyttet til samferdselsprosjekter i hele landet. Ved å gjøre fondet rentefritt åpner det seg muligheter til å realisere en rekke prosjekter på mye kortere tid enn ellers.

— Et slikt lånefond som skal finansiere ulike større samferdselsprosjekter vil nok føre til økt biltrafikk?

— Ja, og derfor må vi satse på videre forgreninger av Bybanen og tunnel gjennom Ulrikken. Det eneste som legger begrensninger på en slik utvikling er finansieringen. Slik sett vil et statlig lånefond løse mye, mener Moltu.