— Er det min feil, spør Mikal Mjelva.

8.-klassingen ved Slåtthaug ungdomsskole har nettopp fått høre at han og de vel 3000 andre 8.-klassingene i Bergen ligger under de andre store byene.

Blant de flinkeste elevene i landet finnes i Oslo og Bærum. Bergensere kan trøste seg med at deres håpefulle ikke nødvendigvis gjør det så aller verst, og legger seg stort sett på landsgjennomsnittet.

Det er da en trøst for noe.

Oslo = suveren

— De var ikke akkurat det jeg vil kalle enkle. De var en bra utfordring, sier Mikal om de tre nasjonale prøvene han og de andre var gjennom.

Alle landets 5. og 8.-klassinger ble i september testet i norsk lesing, engelsk lesing og regning. I går ble resultatene lagt frem. De viser til dels store forskjeller i landet.

Sammen med resten av klassen er Mikal på besøk på Vil vite-senteret på Møhlenpris. Senteret er et av tiltakene som skal få opp interessen for naturfag og vitenskap blant barn og unge. Og kanskje kan det trengs, for det er i regning at forskjellene er størst.

Oslo er den beste storbyen i alle disipliner. Stavanger er en god nummer to, mens Trondheim og Bergen ligger ganske likt. Unntaket er regning, der byen som huser realfagsbastionen NTNU gjør det langt bedre.

Lesehest nest best i vest

  • Også fylkesvis er Oslo og Akershus (som er målt sammen) suverent på topp i norsk, engelsk og regning - for både 5. og 8. klasse. Både Hordaland og Sogn og Fjordane ligger på snittet, mens Finnmark og Agder-fylkene er de minst hvasse knivene.
  • Den største gladmeldingen fra Vestlandet er 8.-klassingene i Sogn og Fjordane. De er landets nest beste lesehester, rett under Oslo og Akershus som også her er et hestehode foran.

Nasjonale prøver ble sist gang arrangert i skoleåret 2004/2005. Også den gang havnet Bergen nederst av de fire byene i både norsk, matematikk og engelsk. Forskjellene har økt siden, men på grunn av ulike graderinger av resultatene, er direkte sammenligninger vanskelige.

Tentamen

Samtidig er også Bergen den av de fire byene som bruker minst penger på skolegang. Statistisk sentralbyrås tall viser at i 2006 brukte hver bergenser 61.000 kroner på grunnskolen. For Oslos del er tallet 25.000 kroner mer, med Stavanger og Trondheim litt over Bergen.

Men kan det ha noe å si? For noen av elevene ved Slåtthaug ungdomsskole husker nemlig prøvene som ganske enkle.

— Det gikk jo greit. De var ikke så veldig vanskelige, sier Tove Elin Teigland. Hun og klassevenninnene blir overrasket over at Bergen gjør det dårligere enn de andre byene. Forklaringer har de få av.

— Det var litt rart. Vi er jo så kloke, sier Tove Elin. Og skulle klokskapen komme til kort når matteleksene skal gjøres, mener jentene at opphavet kan hjelpe til.

— I hvert fall pappa, sier Ingeborg Ullaland.

— Nehei, for meg er det mamma, sier Tove Elin.

På mandag venter engelsktentamen.

Hvorfor sakker bergenselevene akterut? Si din mening!

Eirik Brekke