Med en økonomi som går så det griner, skulle en tro at behovet for lærlinger er økende. Men statistikk som Utdanningsdirektoratet legger frem i dag, forteller en annen historie. I et flertall av landets fylker er det inngått færre, ikke flere lærlingkontrakter sammenliknet med i fjor. For Norge totalt sett er det en ørliten nedgang på 25 lærlingplasser så langt i år.

— Effektivt

Som BT fortalte i går, opplever fagopplæringsavdelingen Hordaland fylkeskommune en kraftig økning i antall formidlede lærlingplasser. I forhold til samme tidspunkt i fjor, er veksten på 24 prosent.

— Det er sterke resultater. Særlig når vi vet at Hordaland er blant fylkene som har bruker minst ressurser på fagopplæringskontoret. De jobber ganske effektivt ressursene tatt i betraktning, sier nestleder i Yrkesopplæringsnemnda i Hordaland og seniorrådgiver i NHO Hordaland, Svein Hatlem.

- Godt lagspill

Gode tider i næringslivet generelt er en naturlig forklaring på den positive trenden, mener Hatlem.

— Jeg tror også at noe av forklaringen er at vi har et godt lagspill mellom de forskjellige aktørene her i fylket, sier Hatlem og viser til arbeidet i Yrkesopplæringsnemnda.

Den er satt til å forvalte yrkesopplæringen i fylket, og er sammensatt av representanter fra Aetat, fylkeskommunen, fagorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og så videre.

Det er ikke mange fylkeskommuner som kan skilte med en økning i antall formidlede læreplasser som virkelig monner. I tillegg til Hordaland og Sogn og Fjordane, opplever Møre og Romsdal, Oslo, Buskerud og Oppland.

Vestlandet på topp

Statistikken fra Utdanningsdirektoratet viser at Sogn og Fjordane har den største prosentuelle veksten i forhold til samme tid i fjor.

Statistikken viser også at ingen fylker kan måle seg med Hordaland i rene lærlingplasser. I Hordaland er det formidlet tre og en halv gang så mange lærlingplasser som i Oslo.

På bakgrunn av tallene BT presenterer, tror Hatlem at andre fylker har noe å lære av Hordaland.

— Lærlingordningen har tradisjonelt hatt stor oppmerksomhet i Hordaland. Vi har jobbet veldig aktivt for å øke tallet på lærlingplasser og antallet bedrifter som er godkjent for lærlingplasser, sier Hatlem.

Hatlem mener at også fylkets næringsstruktur er en av forklaringene.

— Vi har et veldig variert næringsliv i fylket.