Regjeringen ga tirsdag klarsignal til å starte dette nominasjonsprosjektet, som har fått navnet Vestnorske fjordlandskap. Miljøverndepartementet tar sikte på å bruke 1,5 millioner kroner på nominasjonsarbeidet i 2003.

— Geirangerfjorden og Nærøyfjorden er blant de villeste og mest storslagne fjordene i verden., Ikke noe annet sted finner vi fjordlandskap som synliggjør slikt samspill mellom vill dramatisk natur og kulturpåvirkning som har tilført landskapet så store opplevelsesverdier, sier statsminister Kjell Magne Bondevik.

(NTB)

VERDENS KULTURARV: Nærøyfjorden er så absolutt en del av det Vestnorske fjordlandskap Som regjeringen ønsker inn på UNESCOs liste over verdens kulturarv.
HELGE SUNDE