Beslutningen om å utvide verdensarvlisten med Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane og Geirangerfjorden i Møre og Romsdal ble tatt på UNESCOs konferanse i Durban i Sør-Afrika.

De to fjordene blir representanter for norske fjordlandskap på verdensarvlisten. Norge står fra før fem attraksjoner på denne listen, deriblant Bryggen i Bergen.

Fire kommuner grenser til Nærøyfjorden: Voss, Aurland, Lærdal og Vik. Aller størst betydning får nok dagens vedtak for turistkommunen Aurland.

— Nærøyfjorden er jo hovedpulsåren inn i kommunen vår og en meget sentral del av Aurland kommune. Nå har flagget gått til topps, jubler rådmann Mogens Schanche Eikum.

Ordfører Olav Ellingsen er på UNESCO-konferansen i Durban, så det ble rådmannens oppgave å ta i mot gratulasjonene som strømmet inn til kommunehuset etter at nyheten ble kjent.

— Dette betyr at vi får eksponert området internasjonalt på en helt annen måte enn tidligere. Blant annet vil få sterkere gjennomslag i USA og Asia. Riktignok har vi allerede mye turisme i Flåm og Nærøyfjorden, men det er kapasitet til flere. Ikke minst blir utfordringen å utvide sesongen. Nå kan vi vise hvor flott fjordlandskapet er om høsten og vinteren, sier Schanche Eikum.

Det var sommeren 2002 regjeringen ga klarsignal til nominasjonsprosjektet, som fikk navnet Vestnorske fjordlandskap.

— Geirangerfjorden og Nærøyfjorden er blant de villeste og mest storslagne fjordene i verden., Ikke noe annet sted finner vi fjordlandskap som synliggjør slikt samspill mellom vill dramatisk natur og kulturpåvirkning som har tilført landskapet så store opplevelsesverdier, sa statsminister Kjell Magne Bondevik den gang.

"Verdsarv-vedtaket er ein milepæl både med tanke på natur-og miljøverdiane som på denne måten vert synleggjorde og sikra; og ikkje minst er Verdsarv-statusen eit nytt springbrett til auka turistferdsle i eit distrikt som sårt treng nye mogelegheiter for næringsutvikling", sier ordførar Bjørn Christensen til Voss kommune sin nettside.

IDYLL: Gode, gamle "Fanaraaken" på vei inn Nærøyfjorden en sommerdag.
HELGE SUNDE
VERDENSARV: Nærøyfjorden. FOTO: KNUT EGIL WANG.