JAN I. ELIASSEN jan.eliassen@bt.no

I dag skal Stortinget ta stilling til de sterke føringene fra finanskomiteen, der kun Frp ikke deler flertallets syn på utfasing av gamle ferger og overgang til gass på fergestrekninger som ligger til rette for gassdrift. Saken skal behandles i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

— Jeg regner med at stortingsflertallet deler vårt syn, sier Ingebrigt Sørfonn (KrF) Han har vært drivkraften bak finanskomiteens innstilling. Bakgrunnen for innstillingen er flertallets ønske om å få redusert utslippene av NOx og klimagasser.

Sørfonn mener fergestrekningen Halhjem- Sandvikvåg vil være en rute som egner seg godt for ferger med gassfremdrift.

— Ruten er passelig lang, cirka 50 minutter hver vei. Samtidig ligger strekningen i et område med gasstilførsler.

Administrerende direktør Per Atle Tellnes i HSD Sjø AS, sier til Bergens Tidende at finanskomiteens innstilling fører til større sjanse for gassdrift på fergene mellom Halhjem og Sandvikvåg. Rederiet har planlagt en konvensjonell todekks fergetype, men med et skrog som er optimalisert for fartsområdet 22 til 23 knop. Det vil si seks til syv knop mer enn dagens ferger. Tre gassferger vil kunne erstatte dagens fire dieseldrevne ferger.

Overfartstiden vil reduseres til cirka 35 minutter.

NOx-utslippene vil med gassferger bli redusert med cirka 400 tonn pr. år. Det er omtrent samme mengde NOx som blir sluppet ut fra et gasskraftverk i den størrelsen som er planlagt på Kollsnes. I tillegg til det blir det reduserte utslipp av CO2, mens utslipp av SO2 blir helt eliminert. I tillegg vil partikler og sot nesten forsvinne, sier Tellnes.