Endelig kommer en undersøkelse som gir forskere håp.

TIMSS 2007 er den første internasjonale undersøkelsen som dokumenterer en reell fremgang i norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag.


Klarer du elevenes pensum?

Ta TIMSS-quizen her!

Og fremgang skal man som kjent ikke kimse av, selv ikke om sluttresultatet fortsatt er middelmådig, eller rettere sagt litt under det gjennomsnittlige.

Bedre i matte

Undersøkelsen, som ble offentliggjort i dag kl. 15.00, viser at norske elever har hatt en fremgang i prestasjoner i matematikk fra 2003 til 2007.

I matematikk for 4.-klassinger skårer Norge 473 poeng. Det er godt under det internasjonale gjennomsnittet på 500 poeng, men en fremgang på 22 poeng siden 2003. Til sammenligning topper Singapore listen med 607 poeng.

Svenskene bikker akkurat gjennomsnittet med sine 503 poeng. Også de norske elevene på 8. trinn viser fremgang i matematikkprestasjonene.

Naturfagprestasjonene er en litt mer blandet opplevelse. For 4.-klassingene er det også her fremgang å spore. Frem ti poeng fra 2003 til en score på 477. Altså fortsatt godt under gjennomsnittet og langt frem til Singapore på topp med 587 poeng.

Gledelig fremgang

For 8.-klassingene er scoren bedre (487 poeng), men det er til gjengjeld en nedgang på syv poeng. Det er 100 poeng bak Singapore, som nok en gang topper listen.

Under gjennomsnittet til tross, de norske forskerne som har jobbet med resultatene fra TIMSS 2007 lar seg glede over fremgangene. Den forklarer det slik:

  • Større fokus på kunnskap — noe som blant annet gjenspeiles i Kunnskapsløftets kompetansemål og vektlegging av grunnleggende ferdigheter, og i utvidelsen av timetallet i matematikk og naturfag på barnetrinnet.
  • Mer systematikk i læringsarbeidet i norsk skole - tettere oppfølging av elevenes lekser og større vekt på vurdering som en følge av innføringen av et nasjonalt vurderingssystem (nasjonale prøver).
  • Flere lærere har deltatt på fagrelevante etterutdanningskurs.Les mer om TIMSS-undersøkelsen i morgendagens BT.

Hva synes du om nivået hos norske elever? Diskuter saken her.