Som kjent stiller ikke Frp seg bak byrådets bompengesøknad, som skal finansiere Bybanen, Skansetunnelen og sykkelnettutbyggingen i Bergen.

KrF og Høyre må derfor finne andre samarbeidspartnere i bystyret, for å få flertall til forslaget sitt. Arbeiderpartiet har allerede trukket seg fra videre forhandlinger, fordi byrådspartiene ikke vil godta rushtidsavgift.

Første møte var i dag, med Venstre. Gruppeleder Julie Andersland karakteriserer møtet som konstruktivt.

— Vi har ikke kommet til enighet om noe, men har gitt dem våre krav. De skal nå vurdere disse, sier hun.

Den kravslisten inneholder ikke køprising. Det viktigste for Venstre er at byrådspartiene forplikter seg på en videre utbygging av Bybanen til flere bydeler.

— Ikke bare til Flesland, sier Venstre-politikeren, som ikke vil presentere hele sin kravsliste til byrådet for bt.no.

Stemmer for byrådspartiene

Hun mener nemlig at byrådspartiene ikke har forpliktet seg på en god nok måte til nå. Gruppelederen sier partiet ikke har gått bort fra sine tidligere ønsker om køprising.

— Men det er ikke flertall for dette i bystyret med mindre KrF snur. Vi skal jobbe for køprising i enhver anledning vi får.

— Vil dere stemme for byrådspartienes forslag, dersom det ikke inneholder køprising, men mer forpliktelse for videre bybaneutbygging?

— Vi kan stemme for et slikt forslag. Men vi kommer til å stemme for køprising dersom andre enkeltforslag tar opp det.

— Vil dere fremme forslag om køprising selv?

— Vi har ikke avgjort hva vi skal fremme ennå.

Mangler en stemme

Dersom byrådspartiene godtar Venstre sine krav, mangler de én stemme for å få flertall i bystyret. Den stemmen ønsker de å hente hos Byluftslisten. Gruppeleder for Høyre, Dag Skansen, har invitert Endre Tvinnereim i Byluftslisten til et møte på tirsdag. Tvinnereim sier køprising er viktig for dem.

— Det er noe vi er opptatt av. Det er en rasjonell måte å fordele et knapphetsgode på. Knapphetsgodet er veiplass i rushtiden.

Tvinnereim avviser byrådets påstander om at køprising ikke vil forbedre miljøet, men bare fordele forurensingen til andre tider på døgnet.

— Det medfører ikke riktighet det de sier.

Han presiserer samtidig at Byluftslisten ikke må ha køprising.

— Vi kan forhandle på det. Men det er et viktig element. Forslaget de kommer med har allerede 25 kroner per passering, så det er en ganske bra sats.

Dersom de skal forhandle bort køprising vil han naturligvis ha noe igjen.

— Det som er viktig for oss et at man bruker bompenger til å subsidiere kollektivtrafikken. For eksempel ved å sette inn flere busser fra bydelssentrene til sentrum, eller mellom bydelssentrene. I Oslo går 20 prosent av bompengene til drift av kollektivtrafikk. På denne måten blir ikke bompengene bare pisk, men også en gulrot.

Tvinnereim presisere at de ikke nødvendigvis vil ha billigere buss, men hyppigere avganger.

Dag Skansen (H) skal møte Tvinnereim klokken 0930 imorgen.

— Forslaget må jeg nesten se først, og så diskutere hva det konkret inneholder. Vårt utgangspunkt er at vi er innstilte på å lytte på hva de kommer med.

Møtet med Venstre mener han gikk godt.

— De mener vi skal gi klarere uttrykk for en raskere fremdrift. Nå har vi allerede vedtatt en relativt ambisiøs plan, men dersom vi mener vi skal tydeliggjøre denne så er vi ikke uenige i det.

Ikke stemmekveg

Skulle samtalene med Byluftslisten gå i stå, har byrådspartiene to realistiske alternativer til den siste stemmen: Senterpartiet eller Miljøpartiet de Grønne. I de leirene er mottakelsen mer lunken.

— Vi vil alltid gå i samtaler. Men dersom byrådspartiene vil prioritere Skansetunnelen fremfor bybane til Åsane, samtidig som det ikke er køprising, vil det være en stor utfordring å komme til enighet. Det bryter grunnleggende med tingene som har vært vår politikk i mange år, sier Ove-Sverre Bjørdal (Sp).

Sondre Båtstrand i Miljøpartiet de Grønne sier de ikke har hørt noe fra byrådspartiene ennå.

— Men skal vi løse problemene i Bergen, så er det nødvendig med køprising. Det spørs hva vi kan oppnå i samtaler med byrådspartiene sånn sett.

Båtstrand mener det å bruke 700 millioner på en Skansetunnel er lite fornuftig, og presiserer at de vil stille krav i eventuelle samtaler.

— Vi er ikke interesserte i å være noen som bare klapper gjennom forslagene til byrådet.

- Legger seg flate for Mæland

Arbeiderpartiets gruppeleder, Harald Schjelderup, reagerer kraftig på de andre opposisjonspartiene.

— Dersom andre i opposisjonen i Bergen ønsker å legge seg flat for Monica Mæland og Høyre, så kan selvsagt ikke vi nekte dem det, sier Schjelderup, som påpepker at Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Byluftslisten hamret løs på byrådet for manglende vilje til køprising.

— Da er det jo oppsiktsvekkende dersom de gir seg uten å få noe som helst tilbake.

Ap har ikke noe imot en utredning av Skansetunnelen.

— Men det er uaktuelt for oss å støtte Høyre både på doble, flate bompengesatser og å sette av 700 millioner kroner til Skansetunnel fremfor bybane til Åsane.