Styret i Bergen Venstre publiserte tirsdag en uttalelse om at lokallaget ønsket å legalisere bruken av narkotika.

«Narkotika er farlig, det skaper avhengighet og lidelse. Men forbudslinjen og krigen mot narkotika har gjort vondt verre. Derfor mener Bergen Venstre det er på tide å regulere narkotika, ikke kriminalisere det, gjennom et strengt statlig monopol.» het det i uttalelsen fra partiet.

Stortingsstrid

Nå går Trond Gullaksen, som har lansert seg som Bergen Venstres kandidat til stortingslisten 2013, ut mot vedtaket i styret i hans eget lokallag.

— Som liberalt menneske er jeg glad for at tør å ta debatten. Men dette utspillet er jeg sterkt imot. Jeg tror det vil få feil resultat. Å legalisere narkotika vil føre at flere av våre barnebarn blir avhengige av narkotika, ikke færre, sier Gullaksen.

Bystyrerepresentant Erlend Horn var forkjemper for vedtaket i Bergen Venstre-styret. Også han ønsker stortingsplass i 2013. Dermed har de to mulige stortingskandidatene fra Bergen skilt lag på et viktig politikkområde.

— Vi er enige om mye, men her er vi sterkt uenige. jeg føler det blir for ensidig fremstilt som at dette er Bergen Venstres politikk. Det er et innspill som styret har kommet med for egen maskin. Jeg tror ikke det er så bred oppslutning rundt dette. Medlemmene i Bergen Venstre må velge én kandidat, og dette er noe som skiller oss, sier Gullaksen.

- Bør stå på programmet

Han mener Bergen Venstre bør stå på den ruspolitikken som var uttrykt i programmet før høstens valg, og bredt forankret i organisasjonen. Der sier partiet blant annet at det vil opprette sprøyterom, gjøre Bergen til forsøksby for heroinassistert behandling og søke om å få avkriminalisere rusavhengiges bruk av tunge narkotiske stoffer etter Portugalmodellen.

— Men det innebærer ikke at vi skal legalisere enkelte rusmidler helt. Jeg tror narkotika fungerer som andre produkter: Jo bedre tilgjengelighet og jo større aksept, jo flere vil bruke det. Og målet må være at færrest mulig begynner å bruke narkotiske stoffer, sier Gullaksen.

Han er varadelegat til landsmøtet i Venstre 15. april, da Bergen Venstre vil ta opp forslaget.

— Dersom jeg får dra til landsmøtet, vil jeg tale imot dette forslaget, sier han.

Hva synes du? Fyr løs i kommentarfeltet!