Heidi Torkildson Ryste

Fra 2003 til 2005 skal de fire mennene ha drevet omfattende narkotikavirksom-het i og rundt Bergen. Statsadvokaten i Hordaland har nå tatt ut tiltale mot mennene, hvorav den ene skal ha solgt blant annet amfetamin og kokain for 2.550.000 kroner.

Det er tatt ut separate tiltaler mot de fire, men statsadvokat Arild Oma ser ikke bort fra at de kan ha samarbeidet.

De tiltalte er 41, 34, 40 og 49 år gamle og risikerer fengselsstraffer på inntil 10 år. Saken kommer trolig opp i Bergen tingrett i oktober.