— Den har holdt seg her i flere timer, forteller Linda Møvik, som har fulgt dyret fra stuevinduet.

Hvalen har beveget seg helt inn til marinaen i Møvik på Sotra, trolig på jakt etter mat.

Bildene er det døtrene Elsa Shireen (14) og Helena Aryana (9) som har tatt.

— De synes dette er kjempespennende. Mange folk har samlet seg for å se på, sier Linda Møvik.

Våger seg nær land

— Det er en vågehval, sier Nils Øien etter å ha studert bildene.

Han bør vite slikt; han er havforsker og jobber i faggruppen for sjøpattedyr ved Havforskningsinstituttet.

— Vanligvis er vågehvalen en offshore-art. Men som navnet tilsier, det hender den kommer nærmere land og går inn i vågene langs kysten, sier Øien.

Vågehvalen kan bli rundt ti meter lang. Det er en bardehval og derfor i slekt med blåhvalen, klodens største dyr.

Fanget hval med bakterier

Vågehvalfangst har en helt spesiell historie på Sotra, nærmere bestemt i Skogsvåg, forteller Øien. Historien og fangstmetoden skal ha blitt beskrevet av Gerhard Armauer Hansen, mannen som oppdaget leprabasillen:

— Når hvalen gikk inn i Skogsvågen, lukket fangstmennene vågen med spesielle nøter. Deretter skjøt de piler i dyrene infisert med bakterier. Det ga dem blodforgiftning og avkreftet dem innen et døgn. Da var det lett å komme innpå og avlive dyret, forteller Øien.

Fangstmetoden opphørte rundt 1960 og er i dag ulovlig.

Ingen prøvde å infisere vågehvalen ved Møvik med bakterier i dag.

— Jeg har bodd her lenge. Det er mange dyr her, men jeg har aldri sett noe slikt som dette, sier Linda Møvik.

Gjør hvalen seg best i sjøen eller på middagsbordet? Si din mening!