Du blir stoppet av politiet og bedt om å blåse i alkometeret. Men dersom du har tatt andre rusmidler, er det vanskeligere for politiet å avsløre. Nå vil politiet ha «narkometer».

UP ser frem til lovendring

En lovendring kan gi politiet anledning til å teste bilførere også for andre stoffer enn alkohol. Det gjelder både illegale rusmidler og lovlige medisiner. En hurtigtest der man tar en spyttprøve av bilførere som blir stoppet i trafikkontroll, vil kunne avsløre om føreren er ruspåvirket.

— Vi ser frem til at lovendringen er på plass, slik at vi kan redusere antall alvorlige ulykker og redde liv i trafikken, sier politiinspektør Roar Skjelbred Larsen, nestleder i Utrykningspolitiet.

Norge var det første landet i verden som i 1936 innførte 0,5 promillegrense. Larsen mener det ville være bra om Norge også var tidlig ute i bruken av dette verktøyet, som allerede er tatt i bruk i Finland og noen få andre land i Europa.

- Norsk politi god på trafikkrus

Hvert år blir 5000 bilførere tatt for promillekjøring her i landet. Nesten like mange blir tatt for å ha kjørt bil påvirket av andre rusmidler. Dette til tross for at politiet ikke har et lignende verktøy som alkometer for å påvise påvirkning av andre stoffer enn alkohol.

Politiet har i dag heller ikke lov til til å fremstille bilførere for blodprøvetaking hos lege for å teste for andre rusmidler enn alkohol, uten at det foreligger konkret mistanke. Derfor forsøker politiet å tyde ulike tegn for å fakke lovbryterne.

— Norsk politi er utdannet i metoden «Tegn og symptomer», som ofte benyttes til å bekrefte mistanken til sjåfører påvirket av andre stoffer enn alkohol, sier Larsen.

— Vi er blant de beste i verden på å ta bilførere som kjører i ruspåvirket tilstand, sier han.

- Bedre rettssikkerhet

Jan Gunnar Bøe, leder ved trafikkseksjonen i Hordaland Politidistrikt, er også positiv til at politiet kan få mulighet til narkotesting.

— Det vil bli en stor lettelse både for politiet og for bilførere å få et apparat som på en pålitelig måte kan teste for narkorus umiddelbart når noen blir stoppet, sier Bøe.

— Dersom vi mistenker noen og fremstiller for utvidet blodprøve hos lege, er det en stor inngripen i vedkommendes liv. Han blir da fratatt førerkortet, blir siktet i saken og dette kan ta uker å få avklart. Så det vil også bli bedre rettssikkerheten for den enkelte, sier han.

Ikke lov å teste i trafikkontroll

Dersom du blir stoppet i trafikkontroll i dag, plikter du å blåse i alkometer hvis du blir bedt om det. Slik er det ikke dersom politiet ønsker å sjekke om du er påvirket av narkotiske stoffer, for eksempel amfetamin.

— Det er nå et lovarbeid på gang for å endre veitrafikkloven, som gir politiet anledning til å teste bilførere også for dette uten mistanke, sier UPs distriktssjef i Hordaland, Leon Nordanger.

Han forteller at det blir forsket på rus og trafikk flere steder i Europa, for å kunne gi bedre kunnskap om hvilke utslag for eksempel blandingsrus gir og hva politiet skal se etter.

Narkometer kan bli lovlig til våren

En arbeidsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet i samråd med Justisdepartementet, leverte i mars i år en rapport til samferdselsministeren. Der foreslo de flere endringer i veitrafikkloven relatert til kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol, opplyser Samferdselsdepartementet.

Et av forslagene er altså å innføre hjemmel til at politiet kan teste bilførere for annen rus enn alkoholrus under trafikkontroller.

Samferdselsdepartementet opplyser at høringsuttalelsene i all hovedsak har vært positive og at de håper en stortingsproposisjon kan fremmes allerede til våren.

Hva mener du om politiets planer om «narkometer»?