Sommermånedene er den verste tiden for all ruspåvirket kjøring. Dette blir den siste der politiet kun kan teste for alkoholpåvirket kjøring. Fra nyttår vil det såkalte narkometeret være i bruk.

20 ulike stoffer

— Det er satt promillegrenser for 20 forskjellige stoffer av dem som er mest brukt. Man får da en egen grense for cannabis, for eksempel, sier politiinspektør Roar Skjelbred Larsen, som er nestleder i Utrykningspolitiet.

Når prøven viser et gitt nivå i blodet, så får man en dom utifra det. Dermed blir det veldig mye enklere saksbehandling enn nå. I dag må man ha politimannens uttalelse, legens vurdering etter klinisk undersøkelse og en sakkyndig uttalelse, i tillegg til blodprøvene.

De nye grensene vil lette arbeidet for alle instanser. Dersom man ligger innenfor det tillatte nivået for kjøring i trafikken, vil man likevel bli straffeforfulgt.— Norge er, meg bekjent, det første land som innfører disse grensene. Andre land har nulltoleranse, men også lavere straffer. Vi bruker narkotikalovgivningen dersom man ligger under det lovlige, men likevel er påvirket av et narkotisk stoff. Dette vil ha innvirkning når man skal vurdere om vedkommende skal ha førerkort eller ikke, sier Larsen.

Ruskjøring deles in i tre typer; alkohol, ulovlige rusmidler (les narkotika) og medisiner.

Firdobling av metamfetamin

Statistikk fra Folkehelseinstituttet viser det fortsatt er alkohol som en finner hyppigst i blodprøver som tas av sjåfører mistenkt for påvirket kjøring.

I 2009 kom metamfetamin for første gang som det hyppigst påviste stoffet etter alkohol. På de neste plassene følger THC (virkestoff i cannabis), Diazepam (som du finner Valium, Vival og Stesolid), Amfetamin og Klonazepam (Rivotril).

Larsen håper at de nye apparatene som hurtigtester spytt for påvirkning av narkotiske stoffer kan tas i bruk fra 1.januar 2012. Det vil gi tid til å få de nødvendige endringene i lovverket på plass i forkant.

Hva mener du om narkometeret? Si din mening!