Syv menn er Bergen tingrett dømt til fengselsstraffer på mellom 5 og 9 år for å ha innført amfetamin, hasj og narkotiske tabletter fra Sverige til Bergen.

Samlet utgjør straffen 48,5 års fengsel for gruppen, som har sitt opphav i Sverige og Albania.

Mennene er imidlertid ikke dømt etter den såkalte mafiaparagrafen i straffeloven, noe som vanligvis gir strengere straff.

Tatt i tunnel

31. oktober 2012 ble en bil stanset av væpnet politi i Arnanipatunnelen. I bilen — en svenskregistrert Saab - fant politiet 40.000 Rivotril-tabletter, i tillegg til nær fem kilo amfetamin.

Fem menn ble tatt samme kveld. En norskiraker (28) fra Bergen ble også pågrepet, mistenkt for å være mottaker av stoffet. Noen måneder etter ble en svensk statsborger (32) tatt i den sør-svenske byen Landskrona.

Mennene er dømt etter den såkalte proffparagrafen i straffeloven, §162 tredje ledd.

Holder igjen dommen

Påtalemyndigheten mente de syv handlet som en organisert, kriminell gruppe, noe som i utgangspunktet kan gi strengere straff.

Det er tilsynelatende Bergen tingrett ikke enige i, ettersom ingen av de syv ifølge slutningen er dømt etter straffelovens paragraf 60a, den såkalte mafiaparagrafen.

Foreløpig er det kun domsslutningen som er gjort tilgjengelig for offentligheten. Hele dommen vil bli gjort offentlig i løpet av onsdag formiddag, opplyser tingretten.

Politiet mener den svensk-albanske narkoligaen hadde planer om å etablere seg på Vestlandet. Tiltalten omfattet også en lignende leveranse sommeren 2012. Flere av medlemmene skal da ha fraktet hasj og tabletter til Norge.

Strengt bevoktet rettssak

I januar, februar og mars ble rettsoppgjøret avviklet i Bergen tingrett.

Det ble tidenes mest bevoktede rettssak i Bergen. Væpnede mannskaper voktet selve rettsbygningen kontinuerlig, et tjuetall arrestforvarere passet på de syv tiltalte inne i rettssalen, og tilhørere som skulle inn og ut av salen måtte gjennom en metalldetektor.

Bergen tingrett har foreløpig kun offentliggjort selve domsslutningen. Hele dommen vil ikke bli tilgjengelig før onsdag formiddag.

Ba om ti år

Statsadvokat Benedicte Hordnes la ned påstand om fengselsstraffer på mellom seks og ti år for de involverte da rettssaken nærmet seg slutten.

Den antatte hovedmannen - den 32 år gamle svenskalbaneren fra Landskrona - er av politiet blitt pekt ut som den som planla og organiserte narkoturen til Bergen. Han er idømt den strengeste straffen i saken - ni års fengsel.

Flere av de tiltalte erkjente å ha vært med på narkotikatransporten til Norge. Andre nektet straffskyld da saken var oppe i Bergen tingrett.

Var ute på prøve

En 28 år gammel mann fra Bergen ble utpekt som mottaker av narkotikaleveransen fra Sverige. Han er dømt til fengsel i ni år. Mer enn to år av straffen hans utgjør tiden han hadde igjen å sone i forbindelse med en annen dom.

Den eldste av de syv — en 33 år gammel svenskalbaner - er i tillegg dømt for å ha forsøkt å true en av de andre medtiltalte til taushet.

- Kriminelt miljø

Flere av de domfelte har ifølge politiet tilknytning til et større kriminelt miljø i Sør-Sverige. Det samme miljøet var sentralt da svensk politi, som ledd i en større Interpol-aksjon, fant 150 kilo amfetamin i en leilighet i Gøteborg.

I mars 2013 ble en 31 år gammel mann funnet drept i Skåne. Mannen hadde ifølge politiet tilhørighet i det samme kriminelle miljøet som nå er dømt til lange fengselsstraffer i Bergen tingrett.

To menn sitter fortsatt fengslet i Sverige, siktet for drapet på 31-åringen. En av de drapssiktede skal ifølge tiltalen fra Bergen ha fraktet narkotika over grensen noen måneder før anslaget i Arnanipatunnelen.

AKSJONEN: Det var her, i Arnanipatunnelen, politiet slo til mot narkotransporten i oktober for to år siden.
ARKIVFOTO: Remi Bø Presttun