Dette fastslår politiet selv i en rapport.

Flere kriminelle har gått bort fra å selge narkotika, og selger i stedet dopingmidler som anabole steroider.

Det er konklusjonen i rapporten om «Prosjekt Gullfugl», en etterforskning gjort av politiet i Sogn og Fjordane som avdekket landsomfattende dopingsalg.

— Vi så at flere sluttet med annen type kriminalitet, og rendyrket dopingkriminalitet. Da fikk de mindre oppmerksomhet mot seg, sier politimester Johan Brekke i Sogn og Fjordane politidistrikt.

**Les også:

— Dopingklientellet er roligere**

Selges for 180 mill. i året

I avhør og samtaler med politiet fortalte flere kriminelle hvorfor de foretrakk å selge doping fremfor narkotika:

Liten fare for å bli tatt.

 • Lave straffer.
 • Svært høy avkastning.
 • Mye større sjanse for å lykkes med å kreve inn gjeld fra kjøpere.

I rapporten anslår man at det omsettes illegale dopingmidler for 180 millioner kroner i året i Norge.

 • Dopingkriminalitet burde vært høyere prioritert av politiet enn i dag, mener jeg. Det er store verdier det blir omsatt for, sier Brekke.

Overslaget på 180 millioner er basert på at to prosent av alle nordmenn i alderen 15 til 40 år bruker en «kur» med anabole steroider i året, til en snittpris på 6000 kroner.

 • Dette er et veldig lavt estimat. Vi vet at de fleste brukerne anvender flere kurer på et år og samlet omsetning vil høyst sannsynlig ligge godt over vår beregning, heter det i rapporten.

Les også: 63 pågrepet i dopingnettverk

Laget dop på kjøkkenet

Etterforskerne ble overrasket da de fant ut at en stor del av dopingmidlene som selges er laget i Norge.

 • Vi trodde kanskje dette var produsert i noenlunde sterile omgivelser i utlandet, men fant at det ble laget på kjøkken og stuer i Norge av personer uten noen fagkompetanse. Og dette er noe som folk skal sette med sprøyter rett i kroppen, sier Brekke.

Konsentrert doping-virkestoff kan kjøpes fra Kina. Prisen på en kilo rent virkestoff av testosteron er 35.000 kroner, og blandemiddel og glass og etiketter koster ikke mer enn rundt 15.000 kroner.

Det gir 1000 glass som kan selges til 500-600 kroner stykket. Det gir en gevinst på om lag en halv million.

 • Dersom en sammenligner dette med omsetning av narkotika ligger det et større inntjeningspotensial. Mindre risiko for å bli tatt og lavere straffenivå, konkluderer rapporten.

Slakter politikolleger

Det er flere svakheter med politiets arbeid mot ulovlige dopingmidler, ifølge rapportskriverne:

 • Polititjenestemenn har ikke kjennskap til lovverket.
 • Jurister i politiet har lav kompetanse på dopingsaker.
 • Det er høyst ulik praksis hos politiet rundt om i landet i håndteringen av dopsaker.
 • Mange saker blir dårlig etterforsket, selv saker med godt potensial.
 • Personer som blir tatt får sjelden rett straff ut fra sakens alvorlighetsgrad.

Gullfugl-etterforskerne er kritiske til kolleger i andre politidistrikt som de mener ikke tar dopingsakene alvorlig nok.

 • Vi har i vår sak sendt over ferdig etterforskede saker til pådømmelse i andre distrikt, hvor sakene er blitt henlagt, heter det i rapporten.

Henleggelsesgrunnene har vært at kjøp til eget bruk ikke er straffbart, selv om rapportskriverne slår fast at mengden doping i «flere av disse sakene har vært langt over grensen som er definert av Høyesterett som en lovlig mengde til egen bruk».