Den populære applikasjonen Snapchat gjør det mulig å sende bilde— og videomeldinger som vises i inntil ti sekunder på mottakerens telefon. Deretter blir meldingene automatisk slettet.

Det gjør applikasjonen attraktiv for personer som har kriminelle hensikter, ifølge politiet i Bergen.

— Vi har grunn til å tro at ungdommer bruker Snapchat, Facebook, Kik og Instagram til å avtale kjøp og salg av narkotika. På Snapchat sender man bilder, som så blir slettet, sier leder for ungdomsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, Tone Loftesnes Kornli.

Slik mener de at det foregår:

— Mye avtales gjerne på sosiale medier først. Så møtes man på et avtalt sted for å gjennomføre handelen, sier hun.

Også politiet i Oslo opplever at det foregår narkohandel på sosiale medier.

Beslaglegger telefonene

— Det er jo her ungdommene snakker sammen. De bruker de IKT-løsningene som finnes. Vi ser at det foregår både kjøp og salg i sosiale medier, særlig i ungdomsmiljøene, sier Kåre Stølen, politistasjonssjef ved Grønland politistasjon

- Hvordan håndterer dere dette?

— Når vi ser at det skjer, så beslaglegger vi telefonene, hvor bevisene stort sett er lagret. Vi er opptatt av å ha god dialog med ungdommene, og får derfor også tips om når og hvor dette skjer i sosiale medier. Plutselig er vi også i deres systemer og følger med. For å holde styr på dette, kreves det aktiv oppfølging av ungdommene og god kontakt med miljøet, sier Stølen.Geir Nerland er førstebetjent ved stasjonen og leder for ungdomsenheten som heter Gatepatruljen. Han forteller at de får tak i mange bevis gjennom sosiale medier, og at de har hatt flere saker hvor bevisene stammer fra nettet.

— Erfaringsmessig så sletter ungdom lite informasjon, derfor er vi svært opptatt av å følge med i sosiale medier, uten at jeg skal avsløre våre metoder, sier han.

Han mener utviklingen er naturlig.

Krevende etterforskning

— Ungdommene bruker de sosiale mediene på en annen måte enn oss voksne. Derfor er det naturlig at det skjer mer kjøp og salg i de sosiale mediene. Det er jo her ungdommene sitter og treffer vennene sine, sier han.

Sosiale medier kan være godt egnet som markedsplass for omsetning av narkotika, mener førsteamanuensis Inger Marie Sunde ved Politihøgskolen. Samtidig kan den nye trenden gjøre politiets etterforskning mer krevende.

— Når det skjer i det lukkede rom, som dette, må politiet gjerne bruke kommunikasjonskontroll. Slik hjemmel krever konkret mistanke, og er i hovedsak beregnet på de alvorligste forbrytelsene, sier Sunde, som blant annet har skrevet lærebok om elektroniske spor og etterforskningsmetoder.

Sunde mener sosiale medier etter hvert er blitt en integrert del av folks vaner og atferd, at det ikke kan betraktes som «et annet sted» lenger.

— Mye av kriminaliteten i dag skjer på internett. Derfor må politi og andre sette inn tiltak for å styrke etatenes kompetanse og innsikt på dette området, sier hun.

Vil holde seg skjult

Tjenesten Snapchat er en av de ferskeste sosiale mediene. Thomas Moholm, sosiale medier-ekspert og ansatt ved BI, er ikke overrasket over det politiet sier

— Det er alltid noen som prøver å finne kreative og smarte måter å være usynlig på. Snapchat er en av de tjenestene hvor man kan være svært skjult, fordi meldingene vises i kort tid og man har god kontroll på hvem som mottar meldingene. Derfor kan tjenesten være en kanal for kriminell aktivitet, sier han.

Merethe Clausen Moe, daglig leder i Barnevakten forteller at de også har sett de negative sidene ved denne tjenesten:

— Vi har ikke fått tilbakemeldinger på narkotika, men deling av nakenbilder og mobbing. Heldigvis er det meste av aktiviteten positiv, men det vil alltid være noen som misbruker tjenestene, sier hun.

De nye, digitale kjøps- og salgsmetodene gjør det desto viktigere at foreldre følger ekstra nøye med hva barna bruker telefonen til, mener Tone Loftesnes Kornli.

— Nettet er blitt en så viktig del av hverdagen til barn, at foreldre må ta ansvar og skaffe seg innsyn i det som egentlig foregår der ute. Få gjerne barna til å vise deg hvordan de ulike programmene fungerer, sier lederen for politiets ungdomsseksjon.