Aldri har det blitt beslaglagt mer narkotika i tollkontroller enn i 2009.

— Det er «all time high». Aldri før har vi gjort så mange og så store beslag. Omregnet snakker vi faktisk om fire millioner brukerdoser, sier toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse.

Han ser bare to mulige forklaringer på økningen.

— At vi er blitt flinkere, eller at narkomengdene og narkotikapresset mot grensene våre øker. Jeg tror forklaringen er en kombinasjon.

Stolthet og sorg Tollsjefen har et tosidig syn på fjorårets rekordfangst.

— På den ene siden er jeg stolt. Våre tjenestemenn har gjort en formidabel jobb og stanset mer narkotikasvineri enn noen gang tidligere. Sorgen i det er at det bekrefter et stort narkotikaproblem i Norge - med for mange brukere, for mange dødsfall og et økende narkotikapress mot Norges grenser.

Mengden hasj, heroin, amfetamin og kokain - «urstoffene» på narkomarkedet i Norge siden 70-tallet - er nesten seks ganger større enn i år 2000. Sammenlignet med 2008 er det snakk om en tredobling.

— Utviklingen for disse stoffene gir et bilde av narkoutviklingen generelt, mener Røse.

Det er hasj- og heroinbeslagene som trekker opp beslagstallene for narkotika så voldsomt.

— Vi har i 2009 gjort tre store hasjbeslag, hver på 300-400 kilo. Det er helt unikt, vi har ikke vært i nærheten av så store enkeltbeslag før. Norge er et sluttbrukerland, ikke et transittland. Jo lenger unna du kommer grossistene, jo mindre blir partiene, forklarer Røse.

Frykter metanolsprit Tolldirektøren ser også grunn til å advare mot utviklingen for smuglersprit, altså sprit som er sterkere enn 60 %. I fjor tok tollerne 22.000 liter i fire større beslag, en stor økning fra 2008.

— I tre av disse partiene fant vi spylevæske, eller rettere sagt isopropanol. Det er helsefarlig i større mengder. Foreløpig har vi heldigvis ikke fått rapporter om alvorlige helseskader, sier Røse.

Den beslaglagte spriten kommer i hovedsak fra Øst-Europa - og i stor grad fra Polen. Nå frykter Røse at smuglerspriten for alvor er på vei tilbake på det norske markedet.

Og: I kjølvannet av det er han livredd nye metanolsaker og -dødsfall.

— Foreløpig tar vi lite smuglersprit, sammenlignet med årene før metanolspriten kom på starten av 2000-tallet. Men hvis markedet nå er økende, er vi redde for at bakmennene igjen skal fristes til begynne å blande metanol i spriten.

- Hvordan bør folk forholde seg?

— Kjøp i hvert fall ikke smuglersprit på 5-liters plastdunker.

Foto: Tollvesenet