Politiet fant den uvanlig store mengden heroin i en sofa, en fotskammel og en høyttalerfot under en ransaking i februar.

21-åringen fortalte politiet åpent om både sin egen og to andres rolle i den grove saken.

Nå er alle tre dømt i Bergen tingrett. Mens en av de andre tiltalte ble dømt til seks år og tre måneders fengsel, slapp 21-åringen unna med fire år bak murene.

Truet i fengselet

Aktor er godt fornøyd med dommen, som er i tråd med påstanden hennes.

— Han fikk den mest solide rabatten jeg har gitt på lang tid fordi han var behjelpelig med å oppklare saken, også hvilke roller de to andre har hatt i saken. Dette har ikke bare vært viktig for å oppklare saken, men også for å få til en enklere prosess, sier statsadvokat Randi Gabrielsen.

21-åringen sa i retten at samarbeidet med politiet hadde skapt problemer for ham i fengselet. Særlig kom reaksjonene fra de andre innsatte i sommer, etter at BA skrev at han hadde snakket sine medtiltalte inn i saken.

På bakgrunn av disse episodene ble 21-åringen i august flyttet fra Bergen fengsel.

Uvanlig i narkosaker

Nettopp frykt for represalier gjør at svært få som er innblandet i narkotikasaker velger å legge kortene på bordet. Særlig uvanlig er det å fortelle om sine medsammensvornes rolle i saken.

21-åringen valgte å samarbeide med politiet fordi han følte seg misbrukt av mannen som fikk lengst straff.

— Han følte han var blitt brukt til ting han ikke helt skjønte alvoret av, sier forsvareren.

Abdelilah Saeme, som forsvarer den tredje som ble dømt i saken, mener det er et paradoks at retten tror på 21-åringen når han forteller om de to andres rolle, men ikke når han snakker om seg selv.

Klienten hans ble dømt til fengsel i tre år og tre måneder for befatning med 600 gram av det beslaglagte heroinet.

Ann Turid Bugge, som forsvarer mannen som fikk lengst straff, ville i går ikke kommentere saken.