INGUNN RØREN

Begge kvinnene er nå ute av fengselsvesenet. Den ene kvinnen valgte å si opp da kjærlighetsforholdet til den innsatte ble oppdaget, mens den andre kvinnen likevel var ferdig med sitt vikariat som fengselsbetjent da det ble kjent at hun var sammen med en innsatt. Denne kvinnen jobber nå i politiet.

Politiet i Bergen spanet på den mannlige innsatte mens han hadde permisjon fra fengselet. Den innsatte soner etter det BT kjenner til en lengre dom for narkotikaforbrytelser.

Politiet fulgte mannens bevegelser mens han var på permisjon, og spanerne kunne overrasket konstatere at mannen tilbrakte tiden hjemme hos en kvinnelig fengselsbetjent. Kvinnen var på dette tidspunktet ansatt i et vikariat som fengselsbetjent i Bergen fengsel, der den innsatte sonet på en av de lukkede avdelingene.

— Helt uakseptabelt

— Jeg kan bekrefte at to ansatte hadde kjærlighetsforhold til innsatte. Det har ikke skjedd noe straffbart, men det er selvfølgelig helt uakseptabelt at ansatte har forhold til innsatte. Dette gjelder i mange institusjoner, men det spesielle i et fengsel er at de ansatte har en maktposisjon i forhold til de innsatte. De ansatte må ikke komme i et avhengighetsforhold til innsatte, også av sikkerhetsmessige grunner, sier fungerende direktør Siri F. Pettersen i Bergen fengsel.

Pettersen bekrefter at det dreier seg om en norsk og en utenlandsk innsatt, som begge soner lange dommer.

Fikk jobb i politiet

Kvinnen som hadde et forhold til den narkodømte fangen, har etter at hun sluttet i fengselet begynt å jobbe i politiet. Hun var jusstudent mens hun vikarierte i fengselet, og er i dag politijurist et annet sted i Norge.

Den andre kvinnen har vært fast ansatt fengselsbetjent i Bergen fengsel i flere år. Hun hadde et forhold til en mannlig innsatt som etter det BT kjenner til skal være betydelig yngre enn henne. Mannen skal ha sonet på avdelingen der kvinnen jobbet. Denne kvinnen valgte å si opp jobben sin da kjærlighetsforholdet ble kjent.

— Ville kvinnen fått sparken dersom hun ikke hadde sagt opp?

— Det er ingen automatikk i det. Det er ikke straffbart å bli forelsket, men det er omstendighetene rundt som avgjør om folk blir avskjediget eller ikke, sier Pettersen.

Nektet ikke

— Forholdene det dreier seg om er av ulik karakter. Jeg vil ikke kommentere hvordan ledelsen fikk kjennskap til kjærlighetsforholdene, sier Pettersen.

Pettersen sier at sakene er avsluttet fra fengselets side.

— Vi har håndtert disse sakene på en grei måte. Ingen av kvinnene benektet noe da forholdene ble tatt opp. Ut over dette ønsker jeg ikke å kommentere saken nærmere, siden dette dreiser seg om interne forhold i fengselet. Jeg har et visst behov for å beskytte de som er oppe i dette, sier Pettersen.

Direktøren ønsker ikke å kommentere om de to mannlige innsatte fortsatt soner ved Bergen fengsel.

— Alle fengselsbetjenter som har utdannelse fra Fengselsskolen får grundig opplæring i etikk, og de som vikarierer hos oss får en grundig innføring i tjenesteinstruksen og den etiske siden ved det å være fengselsbetjent. Alle som jobber her er fullstendig klar over at kjærlighetsforhold til innsatte er uakseptabelt, sier Pettersen.

Har skjedd tidligere

Pettersen bekrefter at det også tidligere har vært forhold mellom ansatte og innsatte i Bergen fengsel.

— Disse sakene ligger flere år tilbake i tid. Slike ting dukker opp i fengselet som andre steder, men det betyr ikke at det kan aksepteres, sier Pettersen.