17 personer ble i fjor dømt til rusbehandling i stedet for fengsel i Bergen. Ingen av dem er tatt for ny kriminalitet.

— De domfelte i programmet begår knapt ny kriminalitet lenger, sier koordinator Ingunn Seim ved ND-senteret (Narkotikaprogram med domstolskontroll) i Bergen.

Les også: - Stolt over at jeg greide det

Hit kommer lovbrytere som har begått kriminalitet i forbindelse med rusmisbruk - og som er villige til å forplikte seg til å forsøke å gjøre noe med rusproblemene sine.

Etter tre års drift mener Seim senteret er godt på vei til å oppnå viktige mål. For mens tilbakefallsprosenten for kriminelle som dømmes til fengselsstraff for narkotikalovbrudd ifølge regjeringen er 70 prosent, ble bare to av ND-senteret i Bergen sine om lag 20 brukere tatt for ny kriminalitet i fjor. Også i Oslo ble bare to ND-dømte grepet i nye lovbrudd i 2008.

- Klar forbedring

Av de 17 som kom inn i programmet i Bergen i løpet av 2008, har ingen begått ny kriminalitet som er blitt oppdaget.

— Vi ser at det er blitt veldig mye bedre i løpet av disse tre årene. Noen er blitt tatt med små mengder stoff, men har fått en bot fordi politiet mener det er mest hensiktsmessig at de får fortsette i programmet. Men kriminalitet som utløser omgjøring av dommen til fengselsstraff, er det blitt merkbart mindre av, sier Seim.

Noe av bedringen mener hun skyldes at det den første tiden var en rekke svært tunge kriminelle som deltok i programmet.

— Sånn sett kan utviklingen tyde på at vi er blitt bedre til å finne den riktige målgruppen. Men jeg tror også at vi etter hvert er blitt flinkere til å jobbe med hvordan vi kan unngå ny kriminalitet. Vi hjelper de domfelte til å finne andre inntektskilder, sier Seim.

Halvparten klarer seg

Ved nyttår viste tallene fra senteret at halvparten av de dømte klarer å holde seg til vilkårene og blir i programmet. Til nå har tre domfelte fullført og fått domstolens velsignelse til å erklære seg rusfri.

— Det er vi veldig fornøyde med. Nå som vi har vært her en stund, har vi også etter hvert flere som er godt underveis og som kommer til å komme ut av programmet på den siden, sier Seim.

Like før jul ble det bestemt at prøveordningen med ND-sentere i Bergen og Oslo videreføres ut 2010. Regjeringen har signalisert at de ønsker å gjøre ordningen permanent og landsdekkende.

Det er Odd Einar Dørum (V glad for. Han satte i sin tid som justisminister i gang arbeidet med ordningen.

- Ond sirkel

Undersøkelser viste den gang at 60 prosent av innsatte i norske fengsler har et rusproblem, og at en tredjedel av fangene sonet for narkotikarelaterte forbrytelser.

— Vi vet at det for mange dreier seg om en ond sirkel med rus og vinningsforbrytelser for å finansiere rusen. Vi ville bryte den sirkelen. Og med tanke på tallene fra Bergen, ser det ut til at det er i ferd med å gå som vi håpet på, sier Dørum.

Han mener noe av det viktigste med prosjektet er at alle etater som skal hjelpe den domfelte inn i et vanlig liv samles. Slik slipper rusmisbrukere å gå fra kontor til kontor for å be om hjelp.

— Ved å forplikte seg til å ta tak i livet sitt, slipper den domfelte fengsel. Samtidig forplikter samfunnet seg til å hjelpe. Det er en måte å bytte rettigheter og plikter på som er så praktisk at alle forstår hva det betyr, sier Dørum.

PÅ JOBB: Rett etter at han begynte på narkotikaprogrammet, klarte 24-åringen å skaffe seg jobb. Jeg tror det har hatt veldig mye å si at jeg kan tjene mine egne penger, sier han. Anleggsarbeideren ønsker ikke å stå frem med navn, av hensyn til familien sin.
Rune Nielsen