Den narkotikatiltalte 54-åringen hevdet i Bergen tingrett at grunnlovens bestemmelse om fri religionsutøvelse ga ham lov til bruke amfetamin og hasj.

— Tiltalte bekjenner seg til en grein av hinduismen hvor det er opp til den enkelte å avgjøre hva man vil tilføre kroppen, noterer Bergen tingrett i dommen, og viser til at domstolen to ganger tidligere har vurdert hvorvidt religionsfrihet gjør at narkotikabruk ikke kan straffes:

— Anførselen fører ikke frem denne gangen heller, konkluderer dommerne.

54-åringen var også tiltalt for å ha gått rundt med sabler og kniver i Bergen sentrum.

Dette hevdet 54-åringen han måtte få lov til, fordi knivbæringen var delvis «en del av hans kunstneriske utøvelse, dels var han på vei til telttur».

Heller ikke denne argumentasjonen kjøpte Bergen tingrett, som dømte 54-åringen for å ha båret kniv uten aktverdig formål.

54-åringen ble også dømt for å ha skremt en småbarnsfamilie med sabel, og må sone 90 dager i fengsel.