Guttene ble tatt like i nærheten av en av de videregående skolene. Politiet tror de var i ferd med å omsette hasjen blant elever.

Guttene selv nekter og sier at hasjen var til eget bruk.

Det har politiet svært liten tro på. De setter beslaget i sammenheng med en rekke meldinger fra flere videregående skoler om omsetning og bruk av narkotika. Omfanget er så stort at både skoleledelse og politiet er bekymret.

— Vi har fått mange meldinger i løpet av kort tid om at det foregår omsetning i skoletiden og at elever er ruset. Derfor aksjonerte vi og pågrep to 17-åringer i går, sier politioverbetjent Bjørn Eide ved Arna og Åsane politistasjon til BT.

Han ber nå foreldre om å være oppmerksomme på hva barna deres bedriver.

— Skolene gjør det de kan og melder fra til oss. De har derimot ikke oversikt over det som skjer utenfor skolens område. Derfor er det viktig at foreldrene følger bedre med, sier Eide.

Han beskriver narko-problemet ved skolene som stort, og begrunner det med antallet meldinger politiet har fått så langt i løpet av skoleårets to første måneder, og lover følgende:

— Politiet skal følge godt med fremover. Denne utviklingen vil vi ha stoppet, sier han.