I en pressemelding opplyser byråd for miljø og utvikling, Lisbeth Iversen, KrF, at byrådet vil fremme søknad om dette til Statens vegvesen.

Iversen opplyser videre at Komité for miljø og utvikling med det første skal behandle saken om to gjennomgående kollektivfelt på Flyplassvegen. Det har lenge vært klart at det er politisk flertall for dette i Bergen bystyre, etter at BT tok opp saken i august. Men det er altså først nå saken kommer opp til formell politisk behandling.

Flere felt og rundkjøring

I mellomtiden er Statens vegvesen i gang med de siste forberedelser til asfaltering av den omarbeidede strekningen mellom Sandslikrysset og Birkelandsskiftet på Flyplassvegen. Arbeidet foregår etter gjeldende planer, altså slik at det blir trefelts vei med ett bussfelt. Statens vegvesen regner med at den utvidede Flyplassvegen kan tas i bruk i månedsskiftet november-desember. Regionvegsjef Ole Chr. Torpp opplyser at arbeidet vil bli gjennomført slik at det går greit å legge på et fjerde felt når de formelle beslutninger om dette er tatt.

Denne helgen skal for øvrig Birkelandsskiftet, med de mange og lange trafikklysene, ombygges til rundkjøring. Det medfører at Ytrebygdsveien frem mot krysset blir stengt fra klokken 2000 fredag 7. november til klokken 0530 mandag 10. november.

TRAFIKKORK: El-biler og næringsbiler kan få lov å bruke kollektivfelt i fremtiden.
KNUT STRAND