Torsvik, som er kommunikasjonsansvarlig i Næringsrådet, satt i panelet under et debattmøte om reklame i offentlige rom i går kveld.

Torsvik understreket at det er vanskelig å mene noe sikkert om Clear Channel-avtalen, siden byrådet har lagt lokk på all informasjon.

Ressursgruppene for handel og kultur i Næringsrådet har likevel diskutert prinsippet om å reklamefinansiere offentlige toaletter, busskur og sykler.

— Vi er skeptisk til prosjektet, fordi vi frykter at Bergen her kan miste sitt særpreg. Avtalen skal inngås for 15 år. Det synes vi er en ekstrem lang avtale.

Heller ikke vet vi hva det vil koste å annonsere, og om dette blir reklameplass den lokale handelsstand og kulturliv har råd, argumenterte Torsvik.

Han fikk støtte av Nina Iversen, som forsker i reklame og profilbygging ved NHH: - På sikt kan byreklamen være med og ødelegge imaget til Bergen, sa Iversen som mente reiselivsnæringen burde se seg tjent med å finansiere de samme skurene og toalettene.

Enslig forsvarer

I det hele tatt var det et reklameskeptisk panel som innledet debatten på Landmark. Den eneste som ytret seg for avtalen var arkitekt Sixten Rahlff hos 3RW Arkitekter. Han har utformet toalettene som kommer i Bergen hvis bystyret godkjenner avtalen med Clear Channel. «Fantastisk vakre toaletter» ifølge opphavsmannen.

— Vi oversvømmes av reklame hver eneste dag. Når vi endelig kan få noe igjen for det, så reiser vi oss i voldsom protest. Jeg synes vi skal ha tiltro til at Bergen kommune her fremforhandler en god avtale. Når bykassen er tom, er dette en kreativ løsning, mente Rahlff.

Byrådet manglet

To parter glimret med sitt fravær i panelet. Byrådet har vært invitert, men ville ikke stille. Begrunnelsen er, ifølge arrangørene, at anbudsreglementet forbyr kommunen å uttale seg mens forhandlinger pågår.

Den andre var Clear Channel, som ønsket, men ikke fikk sitte der. Begrunnelsen var at debatten skulle handle om salg av det offentlige rom, ikke denne konkrete avtalen.

Direktør Jan Tore Endresen i Clear Channel dro likevel til Bergen og satt stille i det fullsatte lokalet. Helt til ordstyreren utfordret ham.

Først da tok debatten løs.

- Respekterer Bergen

— Her er sagt mye usant, hevdet Endresen og la ut om hvordan Bergen kommune møysommelig har jobbet med byreklame siden 1999.

Endresen ville ikke forsvare eksemplet Oslo. - Når det gjelder byreklame har Oslo rotet det til, hevdet direktøren for Clear Channel, før han la til med stor inderlighet:

— Vi respekterer Bergen som byrom og ønsker å gi noe tilbake til byen.

Den ferdige Clear Channel-avtalen har vært ventet fra byrådet i flere måneder. Etter det BT kjenner til vil den ikke bli fremlagt før sommerferien.

Da vil heller ikke avtalen bli godkjent i bystyret før utpå høsten. Deretter skal være eneste reklameplassering byggesaksbehandles

MISTER SÆPREG: Reklamen kan føre til at byen mister sitt særpreg, sier Torbjørn Torsvik.<p/>ARKIVFOTO