• Flyforsinkelsene i høst er helt uakseptable. Det burde vært grepet inn for lenge siden. Næringslivets merkostnader er skyhøye. Situasjonen gir grunnlag for økonomisk erstatning.

— Det gjelder også for krav fra enkeltbedrifter, skriver administrerende direktør Helge S. Dyrnes i Bergen Næringsråd i et brev til Avinor-ledelsen.

— Situasjonen i høst har vært helt uakseptabel. Avinors sentrale ledelse kan ikke skylde på hendelige uhell. Bergen Næringsråd mener at flyforsinkelsene har vært påregnelige sett fra Avinors side, og de må være erstatningsbetingende. - Vi får mange historier fra medlemsbedrifter om negative og kostnadsdrivende konsekvenser av flyforsinkelsene, sier Dyrnes.

Erstatningspool

— Vi noterer at flyselskapene nå vil rette erstatningskrav mot Avinor. Det må også være grunnlag for bedriftene å organisere en «pool», der man kan rette sine krav om erstatning. Det er absolutt aktuelt med en slik pool når situasjonen har ligget latent i hele høst, uten at verken staten eller Avinor har gjort de nødvendige tiltak, sier Dyrnes.

Sint

Kari Bell, daglig leder i Norsk Stålpress, er et av medlemmene i Næringsrådet som reagerer sterkt. Som en hyppig bruker av flytransport innenlands og utenlands er hun fortvilet og sint. Det er gått så langt at hun må reise kvelden før til Oslo for å sikre at hun kan delta i viktige kundemøter.

— Hvor skal vi sende våre erstatningskrav, spør hun?

Nissetrafikken

  • Jeg tar neppe feil når jeg antar at næringslivets kostnader sikkert er ti ganger så høye som de kostnader Avinor sparer ved stram bemanning, og inntekter fra bruk av norsk luftrom fra den såkalte nissetrafikken til Rovaniemi, sier Dyrnes.

— Vi bør få vite hva som er den reelle situasjonen med hensyn til bemanningsberedskap og sykefraværsmønster. Hva skyldes stramme rammebetingelser fra staten, hva skyldes ledelsen i Avinor og hva skyldes arbeidskonflikten? Vi har også krav på informasjon om de tiltak som kan og skal gjennomføres, ikke bare mer generelle uttalelser, mener Dyrnes.