EINAR H.G. SPANG

— I verste fall kan hastverksarbeidet ramme samfunns- og næringslivet på sikt, mener administrerende direktør Helge S. Dyrnes.

— Skipsfartsmeldingen, omorganiseringen av Forsvaret, Olje- og gassmeldingen og Nasjonal Transportplan er blant de tunge sakene på dagsordenen, og de omfattende meldingene behandles under stort tidspress.

— Vi har engasjert oss sterkt i flere saker, blant annet omorganiseringen av Forsvaret og konsekvensene for Haakonsvern. Forskere ved SNF ved Norges Handelshøyskole har på oppdrag av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Bergen Næringsråd laget en analyse over det viktige og avgjørende samspillet mellom næringsklyngene på Vestlandet og Haakonsvern.

— Rapporten er sendt til Forsvarsministeren, komiteen og hordalandsbenken, men vi stiller spørsmål om politikerne virkelig har hatt tid til å fordype seg i stoffet? Er de klar over de alvorlige ringvirkningene flytting av kompetanse fra Haakonsvern til Oslo vil medføre?

— Når vi leser komiteens innstilling finner vi ikke igjen den kunnskap og informasjon som forskerne har belyst. Kartleggingen av næringsklynger og samspillet med Haakonsvern er utelukket i den politiske prosessen, derfor er det viktig å synliggjøre dette, sier Dyrnes.

— Det er mange interessegrupper og personer som ivrer for sine saker overfor de folkevalgte på Stortinget, og det er ikke en selvfølge at Bergen Næringsråd skal få gjennomslag for våre saker og standpunkter. Det som bekymrer oss er at ekspressfarten og mengden av saker kan svekke kvaliteten på behandlingen.

— Bergen Næringsråd vil uttrykke vår bekymring til Hordalandsbenken, og vi etterlyser rutiner som sikrer at næringslivets meninger blir hørt og vurdert, sier Dyrnes.