I snart fire år har Dungs foreldre ventet på svar. Svar på om datteren lever, om hun har forlatt de to barna sine og reist sin vei. Eller svar på om hun er død, i en ulykke, selvmord, eller slik de tror: Drept.

Kanskje gjør de det ikke ennå, men snart vil nok også barna til Dung forstå. Og vente.

Det gjør også Dungs ektemann og hans familie, forteller de selv.

Politiet tror dem ikke. De har også ventet. På det avgjørende tipset. På at de talløse leteaksjonene skulle gi resultat. På at noen skulle sprekke, eller røpe seg mens etterforskerne avlyttet Dungs svigerfamilie – uten lov, skulle det senere vise seg.

Svarene har ikke kommet. Tipsene er sjekket ut, ett etter ett. Ingen har røpet seg. Og Dung er ikke funnet. Til slutt måtte politiet gi seg. Saken ble henlagt.

Men i Bergen vest sitter en politistasjonssjef som har lovet at han aldri vil gi opp jakten på svar. Og Riksadvokaten har understreket at politiet ikke skal putte saken i en skuff. Hvis nye opplysninger dukker opp, skal etterforskningen trappes opp igjen.

Det har ikke Dungs foreldre tålmodighet til å vente på. Mens de under etterforskningen satte sin lit til politiet og bønneseremonier, har de senere alliert seg med en oppfinnsom advokat.

Brynjar Meling har forsøkt å bruke et av jussens smutthull til å presse frem svarene politiets etterforskning aldri ga. Han ville ha en rettssak, med presse og publikum på plass. Der ville han legge frem alle politiets bevis og indisier i saken, og plassere etterforskerne i vitneboksen. Politimesteren ga sin velsignelse. For politiet ville dette blitt en erstatning for drapsrettssaken de aldri fikk.

Meling hadde god tro på å vinne. Gjennom alle fengslingsmøtene i Dung-saken fikk politiet rettens medhold i at det var skjellig grunn til mistanke. Det betyr at retten underveis i etterforskningen mente det var mer enn 50 prosents sannsynlighet for at familien sto bak en straffbar handling. Samme beviskrav stilles for å dømme en person til å betale oppreisning.

Men Dungs ektemann ville ikke stå foran dommeren og Brynjar Meling og svare på spørsmål. Han betalte heller 240.000 kroner. Da Meling hevet kravet til 400.000 kroner, sa han seg villig til å betale det også – helt til hans nye advokat fikk forhindret det.

Nå blir det ingen rettssak. I stedet vil Meling og Dungs foreldre fortsette etterforskningen selv.

Uansett ville neppe verken foreldrene eller politiet fått noe endelig svar i retten. Det får de først den dagen Dung blir funnet.