Cirka 18.000 barnefamilier i Norge rammes årlig av kreft.

4000 barn opplever at mor, far eller søsken får kreft.

I en fersk undersøkelse gjort av Senter for Krisepsykologi, kommer det frem at syv av ti barn av kreftsyke ikke føler de blir sett i sorgen.

Mye frykt og angst

Tone Gjelsvik Sellevold er Sykepleier og rådgiver i Kreftforeningen seksjon Vest. Hun har flere råd om hvordan du kan hjelpe barn av kreftrammede.

— Det er ofte vanskelig å vite hva man skal gjøre når man skal snakke med foreldre av kreftsyke. Det har mye å gjøre med angst og redsel for å gjøre feil. Mange føler seg kanskje klønete. Jeg tror det viktigste er at de som skal hjelpe barnet, ikke blir medlidende, men viser medfølelse. I det sekundet man blir medlidende, går barnet gjerne inn i en trøsteposisjon, og den som hjelper, mister sin rolle som hjelper.

Ifølge Sellevold er det familie, venner, skole, barnehage og helsesøster som kan hjelpe barna.

— Det kom også en ny lov i januar som sier at barna har rett til at helsepersonell hjelper foreldre og skole med å informere barnet riktig. Dessverre tar det ofte litt tid før nye lover blir innarbeidet, men jeg tror dette kan gjøre situasjonen bedre og at flere føler at de blir sett.

Snakk med barna

- Hvordan bør man snakke med barna om kreftsykdommen?

— Dette er avhengig av alder. De små barna lever her og nå og trenger kanskje bare å vite det som skjer akkurat nå, mens de eldre barna har behov for å vite mer om de langsiktige konsekvensene. Mange barn har sagt til meg: «Tror de voksne vi er dumme eller? Tror de ikke vi vet hva som foregår?» Mange barn forbinder kreft med døden, derfor kan man gjør vondt verre ved å ikke snakke med barna om sykdommen.

- Hvor mye kan man egentlig si til et barn?

— Barna må tåle å bli fortalt hva som skjer gjennom hele sykdomsforløpet. Blir foreldrene så dårlige, at det ikke lenger finnes håp, er det viktig å la barna ta et ordentlig farvel. Man kan fortelle barnet at nå er sykdommen så vond at mamma eller pappa ikke kan leve lenger.

GIR RÅD: Tonje Gjelsvik Sellervold er sykepleier og rådgiver i Kreftforeningen seksjon vest.
PRIVAT