I dag møtes byrådspartiene, Venstre og SV til et siste forhandlingsmøte. Partene er optimister med tanke på en løsning og tar sikte på å presentere avtalen på en pressekonferanse i 12-tiden.

— Jeg tror vi skal klare det, sa Aps gruppeleder Terje Ohnstad i går kveld.

Fra før har byrådspartiene (Ap, KrF, Sp) inngått budsjettavtale med Venstre. Avtalen med Venstre ga om lag 60 millioner kroner mer, hovedsakelig til skole og kultur. Blant annet sørget Venstre for å gjenopprette rammetimetallet i bergensskolen.

Men byrådspartiene trenger støtte fra et femte parti for å få flertall i bystyret. Avtalen med Venstre baserer seg på økt eiendomsskatt og bruk av pengene i Hardangerbrofondet, noe både Høyre og Frp motsetter seg. Derfor valgte koalisjonen å vende seg til SV først.

Denne strategien ser nå ut til å føre frem. Men etter det BT har grunn til å tro vil enighet med SV påføre bykassen ytterligere 60 millioner i økte driftsutgifter neste år.

I utgangspunktet krevde SV flere boliger til psykisk utviklingshemmede, mer penger til kommunale barnehager og flere tospråklige assistenter i barnehagene. Pluss en rekke politiske kursendringer.

SV krevde også at ingen tjenester eller virksomheter skal privatiseres eller konkurranseutsettes neste år. Formuleringen på dette punktet skal ennå ikke være klar. Her skal særlig KrF ha bremset mot å binde seg til et år uten noen form for konkurranseutsetting.

Innspurten i forhandlingene på rådhuset har pågått i stadig dårligere klima. Bokstavlig talt. Støvlokket over byen er også et tema i forhandlingene.

SVs Tom Skauge vil ikke gi detaljer, men legger ikke skjul på at han er fornøyd med hva partiet har oppnådd på dette punktet.

— Her kommer gode nyheter, lover han.

Et aktuelt tema er å pålegge byrådet å utarbeide en beredskapsplan for strakstiltak i perioder med dårlig luftkvalitet. En slik beredskapsplan kan inneholde tiltak som oddetallskjøring - en ordning som parkerer halve bilparken. Det siste har bystyret åpnet for, uten at det er satt ut i livet.

I går ble det finregnet på de økte utgiftene og mulig dekning. Den endelige salderingen skal være klar i dag.