Saken fra i natt, der en toåring og en fireåring var alene hjemme, har skapt diskusjon.

De fleste vil nok mene at det ikke er forsvarlig å la fireåringer være alene hjemme, men når er det egentlig ok? Vi har snakket med en psykologispesialist, med erfaring fra barnevernet og psykisk helsevern. Hun understreker at hun ikke kjenner den konkrete saken, og uttaler seg generelt.

— Ivareta seg selv og få kontakt

- Når kan egentlig et barn være alene hjemme? Hvor lenge er det eventuelt ok?

— En kan ikke svare kategorisk på det. Barn er ulike. Det avhenger blant annet av barnets muligheter til å ivareta seg selv, og om en kan kontakte mor eller far ved behov. Dess yngre barnet er, jo færre handlingsalternativer kan de komme opp med om noe uforutsett skulle skje, sier psykologispesialist Stine Lehmann, som nå er stipendiat ved RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge).

Lehmann sier at det er mange forhold en må ta med i beregningen.

— Når på døgnet er det snakk om? Er barnet alene, eller har det ansvar for yngre søsken? Har det ansvar for yngre søsken, er det selvsagt mer krevende.

— Hva om noe skjer?

— Når det går greit, så er det ikke noe problem. Det er om noe uforutsett skulle oppstå det er viktig å være forberedt, og at barnet er trygg på hva det skal gjøre. Hva om en glemmer nøklene? Låser seg ute? Lyset går? I tillegg til den praktiske kompetansen barnet må ha, kan det å være alene hjemme også vekke en følelse av uro og angst hos noen barn. Noen barn er mer engstelige en andre. Alle foreldre må vurdere barnets kompetanse. Barnet skal ikke bare praktisk mestre oppgaven, det skal også føle trygghet og vite at det kan få hjelp av en voksen dersom noe skulle skje, sier psykologen.

- Prøv det ut i det små

- Er det ok at en syvåring er alene hjemme mens mor trener en times tid?

— Det spørs hvor mor trener. Løper hun rundt i området en bor, slik at barnet nesten kan se henne? Eller kjører hun til et treningssenter? Mitt råd er å prøve seg ut i det små. En syvåring kan synes det er spennende å være alene hjemme mens mamma eller pappa handler på butikken. Men kanskje ikke en skal begynne med en time, kanskje et kvarter er ok til å begynne med. Mitt råd er å begynne i det små og prøve seg frem i samarbeid med barnet. Det er viktig at barnet kan få hjelp om nødvendig. Da er det lurt å planlegge sammen med barnet og tørrtrene seg på for eksempel å ringe, sier Stine Lehmann.

- Tørrtren med niåringene

- Før var jo nøkkelbarn et kjent begrep. Nå går veldig mange barn på SFO. Er det færre barn som er alene hjemme nå?

— Det er ikke sikkert flere barn er alene hjemme nå enn før, selv om færre mødre jobbet da. Uansett er det ikke SFO lenger enn til og med fjerde klasse. Da er det lurt å trene med niåringene på å være alene hjemme, før det slutter i fjerde klasse. Kanskje en kan alliere seg med andre voksne? Uansett er det viktig å huske på at alle barn er forskjellige, sier Lehmann.

Hva mener du? Når kan et barn være alene hjemme?