Dommen mot mannen kom fra Bergen tingrett nylig: Elleve måneder betinget fengsel med to års prøvetid.

I dommen finner retten det bevist at faren i 50-årene i en lang periode har opptrådt truende og voldelig overfor fire av barna sine.

Mishandlingen som tiltalen omfatter skal ha skjedd «i hvert fall» over en femårsperiode — fra 2007 til 2012.

Faren erkjente ikke straffskyld under rettssaken denne uken.

Straffen omfatter også totalt 120.000 kroner i oppreisningserstatning til barna.

«Piping i ørene»

Alle de fire barna - nå i alderen ni til 17 år - har forklart seg om farens opptreden i såkalte dommeravhør.

Ved en anledning skal faren ha slått tre av barna fordi de nektet å legge seg da faren bad om det. De tre satt da og så TV.

Mannens datter har i avhør fortalt om slag med flat hånd både på ryggen og i ansiktet.

«Når han slår, gjør det veldig vondt. Han slår med håndflaten,» har jenten fortalt.

Ved slag på kinnet har hun fortalt om sviing i to-tre timer etterpå - og piping i ørene hvis hun ble truffet på øret.

Et annet av barna forklarte at han ble slått mens han gjorde lekser - uten grunn - og at han begynte å blø neseblod.

- Gjentatt mishandlet

Den tidligere ustraffede mannen er nå dømt etter den såkalte familievoldsparagrafen i straffeloven, § 219, en bestemmelse som retter seg mot vold i nære relasjoner.

Retten mener mishandlingen i saken ikke er grov, men at det dreier seg om gjentatte mishandlinger.

I retten ba mannens forsvarer, advokat Gisle Didriksen, om frifinnelse.

Dommerne mener imidlertid at faren har gjort målrettede handlinger som ikke dreier seg om uhell.

— Ved å utøve vold og fremsette trusler mot sine fire barn, har han gjentatt mishandlet dem over en lang periode, heter det i dommen.

I en enstemmig dom sier dommerne også at de ikke tror på forklaringene fra tiltalte, hans kone og et annet familemedlem.

- Blitt liggende

Retten finner noen formildende omstendigheter knyttet til farens historie og helsetilstand, men også skjerpende momenter knyttet til langvarig mishandling og at vold og trusler kom i barnas hjem.

At faren slipper å sone noe straffen, men dømmes til betinget fengsel med to års prøvetid, skyldes at saken er blitt svært gammel før den kom for retten.

Ifølge dommen var saken ferdig etterforsket i 2012, men altså ikke i retten før i november i år.

— Saken har blitt liggende ulike steder uten at tiltalte har hatt noen som helst innflytelse på det, skriver dommerne.

BT fikk lørdag ettermiddag ikke kontakt med farens forsvarer for en kommentar til dommen.