– Kanskje klesbutikk? Jeg er egentlig utdannet hjelpepleier, men det passer ikke helt for meg, sier Elisabeth Helle. 22-åringen er alene med en liten gutt, har ikke råd til mer utdanning og er en av de mange arbeidsledige tidlig i 20-årene. De siste to ukene har hun deltatt på «Jobbklubb», et intensivt jobbtreningstiltak i regi av Nav, hvor hun får hjelp til å skrive CV, søknader og komme ut i arbeidslivet.

– Et spark i ræven

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at arbeidsledigheten blant unge under 25 var 10, 5 prosent i annet kvartal i år. Det vil si at 45 prosent av alle arbeidsledige i Norge er ungdom.

I Åsane er antallet arbeidsledige unge nesten fordoblet siden i fjor. På Navs kontorer i Åsane Senter sitter fem unge jobbsøkere bøyd over PC-skjermene og finpusser på siste søknad. På veggen henger en skrytetavle hvor en rosa tusj markerer at noen har fått jobb eller jobbintervju.

– Alle trenger motivasjon for å komme i gang, og vi fokuserer spesielt på å trekke frem positive sider, få dem til å ta initiativ og gå ut og vise seg. Her får de tett oppfølging – eller et spark i ræven om du vil, sier Åge Sagstad, rådgiver i Nav Åsane. Tre timer hver dag har han loset en gruppe ungdommer mellom 19 og 24 gjennom intensiv jobbtrening. Ifølge Nav-direktør Anne Bogsnes er dette ett av flere arbeidsmarkedstiltak Nav benytter for å få folk ut i arbeid så raskt som mulig.

– Vi var elleve for to uker siden, men nå er det bare fem igjen. De andre har begynt i jobb, sier Sagstad fornøyd.

– Ufaglærte får en smell

– De som ofte ryker først er unge tidlig i 20-årene som har lite utdanning og arbeidserfaring. I dårlige tider kan de lett få en smell, sier Anna Hagen, forskningsleder ved Fafo, Institutt for arbeidslivs— og velferdsforskning.

Ifølge SSB var 40.000 unge under 25 arbeidsledige i annet kvartal, en økning på 7000 siden i fjor.

Ifølgeseksjonssjef ved Statistisk sentralbyrå, Helge Næsheim,vil manglende etterspørsel på arbeidsmarkedetgå ut over dem som skal inn for første gang. En annen grunn til at unge rammes er at oppsigelser ofte går etter ansiennitetsprinsippet, noe de yngste kommer dårlig ut av.

– Fullfør videregående

Historisk sett stilles det i dag større krav til utdanning, noe som betyr at unge og ufaglærte kommer sist i køen. Tall fra SSB viser at arbeidsledigheten er lavere blant dem med høyere utdanning enn dem som har utdanning inntil videregående skole.

– Det har veldig mye å si at man fullfører videregående skole. Problemet for dem som utsetter valg om høyere utdannelse er at de sjelden får relevant arbeid. Mange prøver seg i butikk eller som vektere, og tar noen kurs ved siden av, sier professor i sosiologi og forsker ved Nifu Step, Jens B. Grøgaard.

En tapt generasjon

I hele Europa har det vært en ledighetseksplosjon i kjølvannet av finanskrisen. Ifølge EUs statistikkbyrå Eurostat er over 20 millioner mennesker uten jobb, og arbeidsledigheten blant unge under 25 er tre ganger høyere enn i aldersgruppen 25–49 år. Spania slår alle rekorder med en ungdomsledighet på over 35 prosent.

– Det er blitt mye verre overalt, men ungdomsledigheten er verst. Det gjelder særlig i Spania, Irland, Sverige og Ungarn, sier Anne Sonnet, leder av et ungdomsprosjekt ved divisjon for arbeidsmarkedsanalyse i Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Ifølge Sonnet venter OECD ingen bedring på arbeidsmarkedet før i midten av 2010, og hun melder om frykt for at de som er ferdig utdannet i 2009 blir en såkalt «lost generation».

– Disse går rett ut i arbeidsledighet, og når situasjonen bedres, vil arbeidsgiverne foretrekke senere kull. Dette betyr at de som er nyutdannede nå risikerer ledighet i veldig lang tid, sier Sonnet.