— Jeg pleier å si at hun er født med et gudegen for mye, sier Ina Roll Spinnangr og smiler kjærlig til sin mor, Sita Astrid Spinnangr.

Mor og datter sitter tett sammen i den røde sofaen i mammas stue og snakker om Inas debutfilm. «Himmelen inni oss», som vises på TV2 mandag kveld, er et nakent og varmt portrett av en uvanlig mamma. Og samtidig et sterkt møte med to modige kvinner.

I sterk opposisjon

Syv år gammel opplevde Ina første gang at mamma ble innlagt på psykiatrisk sykehus. Siden har psykosen aldri helt sluppet taket. Når den slår til, ser mamma engler og blir enda mer opptatt av det åndelige enn hun er til vanlig.

— Jeg tenker ikke på meg selv som psykisk syk, sier Sita Astrid Spinnangr, som opp gjennom årene har vært i stand til å gå i jobb og ha omsorg for sine barn.

Likevel har hun aldri vært helt som andre mammaer:

— I oppveksten var jeg alltid i sterk opposisjon til min mor. Jeg ville at hun skulle steike pannekaker og strikke gensere sånn som andre mammaer. Gå med vanlige klær på foreldremøtene, forteller Ina.

Likevel skammet hun seg aldri over sin mor. Når andre unger spurte om moren hadde vært på sinnssykehus, trakk hun bare på skuldrene. Hjemme ble det snakket åpent. Sinnssykehus var ikke noe skremmende ord.

Flere brudd

Ina var knapt 19 år gammel da hun for tre år siden tok fatt på filmen. Hennes idé var å lage en samfunnskritisk dokumentar om hvordan psykisk syke blir behandlet.

Hennes mor ønsket å lage en film der hun fikk formidlet sitt budskap om å elske og akseptere seg selv.

Flere ganger endte det med brudd mellom filmskaper og objekt. Og mellom mor og datter.

— Etter hvert gikk vi gjennom en prosess hvor vi aksepterte hverandre mer, sier Ina og legger til: - Før bare sukket jeg når min mor satte i gang med gudepratet sitt. Nå forstår jeg bedre at alt snakket om å elske seg selv også handler om å akseptere hennes psykoser.

Sita Astrid: - Når jeg ser den ferdige filmen, forstår jeg bedre hvordan omgivelsen mine ser meg. Jeg har brukt filmen til å frigjøre meg fra frykten for hva andre synes.

Piraya-produkt

«Himmelen inni oss» er blitt en film som balanserer mellom det tøffe og det vakre. Fredag kveld hadde dokumentaren premiere på Galleri Nygaten med 100 venner, familiemedlemmer og media til stede. Responsen var overveldende.

«Himmelen inni oss» er produsert av Piraya Film med Torstein Grude som produsent.

Ina er i gang med film- og tv-studier. Hun håper å gjøre film til et deltids-levebrød. Hun sysler med nye dokumentarprosjekt.

Men først vil Ina og mammaen møte verden. Til sommeren skal «Himmelen inni oss» vises på festival i Grimstad og siden på messe i Cannes.

VARMT MØTE: Ina Roll Spinnangr har laget en varm dokumentar om sin psykotiske mor, Sita Astrid Spinnanger.<p/>FOTO: KNUT STRAND