— Kirken har byens mest fargerike fellesskap og fungerer så godt, sier Alicja Selstø. Hun kom fra Polen for 25 år siden, giftet seg med en nordmann og trives utmerket på Vestlandet. Kirken er for henne en fredet plett og en kraftkilde.

75 nasjonaliteter

Mens mange av statskirkene i sentrum strever med å fylle en tiendedel av plassene, er byens katolske kirke full søndag etter søndag. Selv om det er sol og utfartshelg, fylte 400 mennesker St. Paul kirke i Bergen sentrum under høymessen klokken 11 i går. 50 år dem måtte ta til takke med ståplass.

Nesten ingen er å se i benkeradene et kvarter før gudstjenesten skal begynne. Minst 20 plasser er ledig idet gudstjenesten tar til. Det er først når prosesjonen har vandret opp kirkegulvet og røkelsesduften sprer seg at vi registrerer trengselen.

Bergenserne er i mindretall. Innvandrere dominerer den katolske kirken i Bergen. Endringene ble særlig synlig for 25 år siden da store grupper vietnamesere, chilenere og tamiler kom til Bergen. I dag er 75 nasjonaliteter representert i menigheten. Av St. Pauls totalt 5000 medlemmer, bor 4000 i Bergen og 400 i Sogn og Fjordane.

Forpliktelse

Kapellan og skoleprest Oddvar Moi som forrettet under høymessen i går, forteller at innvandrerne finner seg hjemme i kirken fra første dag de kommer til Vestlandet. Kirken betyr noe viktig i folks liv, forteller han. Selv om moderne mennesker tar lettere på sin kirkegang, ligger det hos katolikkene nesten en forpliktelse i å oppsøke kirken hver søndag.

Organist Otto Christian Odland spiller dempet et koralpreludium av Brahms. Vi er inne i den hellige fastetid. Feststemningen i gudstjenesten er dempet. Presten står ikke høyt oppe på en prekestol, men i midtgangen sammen med menigheten og får liksom en naturlig kontakt. Han prater om den kraft som Gud gir, Jesu siste tid på jorden og om at det finnes noe som er viktigere enn penger og ytre ting. Han korser seg når han er ferdig med prekenen. Alle tilhørerne gjør det samme.

— Jeg møter min Gud i kirken. Derfor er gudstjenesten viktig for meg, sier Luis Cicternas som kom til Bergen fra Chile for 15 år siden. Han opplever også kirken som sosialt verdifull. Å prate med folk etterpå er naturlig.

En katolsk messe minner mye om en vanlig norsk statskirkegudstjeneste. Kanskje er forskjellen at alle går til nattverd og at alle hilser vennlig på dem som står nærmest før de tar imot et konkret tegn på Guds kraft.

Tenke på Gud

— Det er nyttig å legge alt ståk og mas bak seg noen timer og bare tenke på Gud, sier studenten Pablo Barrera fra Chile, Kristijanas Kabasinskas fra Litauen og Peter Huszthy fra Ungarn. Vi treffer dem på kirketrappen der mange stanser etter gudstjenesten.

Denne helgen har det også vært egne messer på spansk, polsk, filippinsk og engelsk, samt norsk gudstjeneste klokken 9 søndag morgen. Dermed er St. Paul kirke byens mest levende med nesten 1000 kirkebesøkende en helg.

Sangeren Egil Eldøen vandrer hjem med sin datter i hånden. Han mistet en venn under flodbølgekatastrofen i Thailand for noen uker siden. Han var katolikk og ble funnet for noen dager siden. Eldøen ville ære ham ved å gå i St. Paul kirke for første gang. Det opplevde han som meningsfullt.